Altiden socialområdet

Misbruget er et vilkår, vi skal acceptere

Altiden Luneborg modelfoto borgere

Forudsætningen for det pædagogiske arbejde er at kunne nå det enkelte menneske. Derfor handler det ifølge Kaare Johansen, tilbudsleder på Altidens botilbud, Luneborg, om at acceptere, at når borgerne befinder sig i et misbrug, så kan man yde omsorg, men ikke samtidigt forsøge at nå dem pædagogisk. For det stresser både borgerne og medarbejdere.

Det handler om omsorg

”Når borgerne er påvirket af et misbrug, så stresser vi dem yderligere ved at stille krav og presse dem ud i aktiviteter. Her handler det om omsorg, og det skal vi som pædagoger lære at acceptere,” forklarer Kaare Johansen, der er tilbudsleder på Altidens botilbud, Luneborg i Tylstrup, nord for Aalborg.

Altiden Luneborg hovedbygning
Altiden Luneborg botilbud opholdsrum

Kaare Johansen har arbejdet inden for misbrugsbehandling de sidste 20 år. Hans erfaring er, at misbruget i mange år ofte har skygget for både somatiske og psykiske problematikker for de borgere, der bor på et tilbud som Luneborg, fordi de livet igennem har været udsat for krav om, at de skal blive deres misbrug kvit, før de kan få hjælp.

”Det kan måske lyde hårdt, men for disse borgere er det ikke målet at komme ud af deres misbrug”

”Det er sjældent, at kommunerne bevilliger misbrugsbehandling til denne målgruppe. Det er typisk kun til borgere, som de vurderer, kan komme til at bo for sig selv. Derfor er vores opgave at hjælpe borgerne til at leve et værdigt liv med et misbrug. Det kræver, at man som pædagog har et meget skarpt blik for det enkelte menneske, og hvor de er. De skal ikke mødes med krav, der blot stresser dem yderligere,” siger Kaare Johansen.

En høj pris at betale

Målgruppen på Luneborg er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug. Det betyder ifølge Kaare Johansen, at mange af borgerne har en livslang problematik med misbrug.

”Vi kan ikke bare sige, at her har vi nultolerance over for misbrug. Disse borgere har ikke andre steder at tage hen. Vi skal derfor holde fast i nogle meget rodfæstede menneskelige værdier i vores arbejde. For vi kan ikke filtrere i hvilke problemstillinger, vi vil arbejde med,” forklarer Kaare Johansen, der er meget bevidst om, at det stiller store krav til medarbejderne, når de skal arbejde med mennesker, hvor misbrugsproblematikker er en del af hverdagen. Det er nemlig ikke kun borgerne, der bliver stressede af forventninger og krav.

”Som pædagoger vil vi så gerne fikse borgerne. Og vi vil også som tilbud gerne leve op til målsætninger og de delmål, der er sat for borgeren. Men vi risikerer, at prisen bliver udbrændthed hos medarbejderne, og at borgerne bliver stressede,” siger Kaare Johansen.

Læs mere: Hverdagens struktur virker på Altidens botilbud Atterbakken

Ro giver plads til borgere og medarbejdere

Forståelsen af misbruget er vigtigt, mener Kaare Johansen. Han hjælper derfor medarbejderne på botilbuddet Luneborg og flere af Altidens øvrige tilbud til at blive klogere på, hvornår der er mulighed for at arbejde pædagogisk, og hvornår det blot handler om at yde omsorg uden krav.

”Det gælder om at forstå den enkelte borger og borgerens misbrug. De fleste misbrugere bruger stoffer og alkohol til at nedbringe deres stress og smerter. Det er en mestringsstrategi. Og når beboere netop er i stress eller ”high arousal”, så skal vi være omsorgsfulde.”

”Vi kan kun arbejde pædagogisk, når borgerne er klar til det”

Altiden Luneborg Kaare og medarbejdere

Tilbudsleder Kaare Johansen (th.) sammen med to medarbejdere på Luneborg, Tenna Pflug og Jan Bundgaard Christensen.

”Forsøger vi det modsatte, så risikerer vi konflikter og uro, når borgerne ikke er et sted, hvor de er klar til de krav og mål, som vi pædagogisk gerne vil arbejde med,” siger Kaare Johansen, der mærker, at arbejdet med at rodfæste denne tilgang har skabt ro for både borgere og medarbejdere.

”Jeg kan mærke, at der er kommet en mere medmenneskelig kultur her i huset, hvor også beboerne har en større accept af hinanden. Det har skabt en større ro, hvilket også for personalet og givet dem mere energi, fordi de er mere klar over, hvad opgaven er. Og netop at opgaven ikke altid er at skulle fikse alting, hvis forudsætningerne ikke er til det. Det er helt sikkert noget, man kan bruge både i andre dele af Altiden, men også i en bredere kontekst, at vi i samfundet får en bedre forståelse af misbruget og heraf en større accept af, hvornår vi skal acceptere det som et vilkår,” slutter Kaare Johansen.