Nyheder

Markant nedgang i sygefravær

Altiden ældreområdet hænder

 

For tre år siden tog vi en ambitiøs beslutning om at nedbringe vores sygefravær. Gennem fokus på nærvær frem for fravær, synlig lokal ledelse og kompetenceudvikling har indsatsen nu båret frugt. I runde tal er det lykkedes at gå fra 5 til 3 procent blandt vores godt 1000 kolleger.

”En af de vigtigste forudsætninger for, at vi kan levere den kvalitet i vores tilbud, som vi er kendt for, er, at vi har engagerede og tilfredse medarbejdere, der hver dag går på arbejde for at gøre en positiv forskel. Vi har arbejdet målrettet og kontinuerligt på at nedbringe vores sygefravær over de seneste år, og vi vil fortsat prioritere og udvikle de gode indsatser under vores nye navn og ejere.” fortæller Miriam Toft, administrerende direktør i Altiden (tidl. Aleris Omsorg)

Over de seneste tre år er sygefraværet i Altiden faldet fra 5 procent til godt 3 procent.

Fokus på nærvær fremfor fravær

”Nøglen til den gode udvikling har været ’ Nærværsrejsen ’ en lang række initiativer, vi har sat i søen henover årene. I stedet for sygefravær, så fokuserer vi på nærvær, og den tid vi rent faktisk er på arbejde. Da vi startede Nærværsrejsen i 2015, så var vores ambition at nå et medarbejdernærvær på 97 procent. Det syntes vi var meget ambitiøst dengang, og det er en stor glæde, at vi har nået målsætningen. I dag ligger vores sygefravær på godt tre procent. Det betyder jo ret konkret, at der er kommet mere tid og overskud i hverdagen, der kan bruges på at skabe omsorg og tryghed for de enkelte borgere,” fortæller Miriam Toft.

”Vi har nået de tre procent blandt andet ved at ændre nogle ting helt overordnet, men arbejdet er i høj grad foregået lokalt og med fokus synlig lokal ledelse, kompetenceudvikling og på de ting i hverdagen, der gør en forskel. På alle vore lokationer udpegede vi en række ’Nærværsambassadører’, som har været med til at opsamle ideer til at nedbringe sygefraværet og få initiativerne til at leve lokalt. Det har været ideer som for eksempel nattevagten, der stiller morgenbrød frem til kollegerne, morgengymnastik i afdelingen og meget andet, der gør en konkret forskel lokalt.

Vi er lykkedes med at få alle til at tage et fælles ansvar for at få nedbragt sygefraværet. Så vi i dag har en kultur, hvor man tænker, at jeg rent faktisk selv kan gøre en forskel for at skabe en bedre arbejdsplads i stedet for at vente på, at der kommer nogen og gør noget. Det har skabt en helt anden følelse af fællesskab og stolthed for vores arbejdsplads. Det er derfor kun helt naturligt, at vi nu også får et navn der afspejler det – at al tiden anvendes bedst muligt.”, forklarer Miriam Toft.

Sund arbejdskultur

FOA har løbende fulgt med i arbejdet med sygefraværet hos Altiden – Afdelingsformand Lene Lindberg i FOA Nordsjælland fortæller:

”Vi kan se, at det der gør forskellen er det store fokus, der er på en sund arbejdskultur, hvor samarbejdet mellem ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere fungerer. Det er afgørende for at kunne tiltrække dygtige medarbejdere, at ledelsen har fokus på en sund nærværskultur, hvor medarbejderne bliver set, hørt og anerkendt. Vi er helt trygge ved ejer- og navneskiftet til Altiden, da det er samme ledelse og medarbejdere som før.”

Læs mere i Frederiksborg Amtsavis:

https://sn.dk/Gribskov/Sygefravaer-er-saenket-markant/artikel/808893