Ældreområdet

Kvalitetsstempel af Altidens arbejde

Altiden Hellerup kvalitetsstempel

Efter tre hektiske dage med ekstern gennemgang af vores kvalitetsprocesser på ældreområdet i Altiden, så er vores ISO-certifikat nu igen fornyet. 

Der bliver gået grundigt til værks, når Altidens kvalitetsprocesser skal kigges efter i sømmene til den årlige ISO-certificering. Igennem tre travle dage i midten af september var det eksterne revisionsselskab, Qualify på besøg og stillede skarpt på Altidens hovedprocesser. Et ISO-certificeret kvalitetssystem stiller krav om systematik, struktur og klare procedurer i alle arbejdsgange. Qualify var derfor rundt i alle hjørner af virksomheden fra økonomiafdelingens månedsrapporter, til de faglige metoder på plejecentrene og til sikkerhed omkring træningsudstyret i genoptræningscentret i Gribskov.

”Formålet med certificeringen er at tage temperaturen på, om vi efterlever de høje kvalitetskrav, som ISO-certificeringen kræver. Det er et vigtigt kvalitetsstempel i vores branche, for at sikre, at vi altid leverer den bedst mulige kvalitet i den støtte, omsorg og pleje vi tilbyder. Vores kvalitetsprocesser er nerven i, at vi kan give den bedst mulige omsorg til alle i et tilbud hos os, og at vi har en professionel tilgang i alt, hvad vi gør. Tilbagemeldingen giver værdifuld indsigt i, hvor vi kan forbedre os og er med til, at vi løbende har et højt fokus på kvalitet i Altiden. Selvom vi har haft ISO-gennemgang i dag, så er det tilgangen alle årets øvrige dage, som tæller. Vi skal kunne bestå et grundigt eftersyn alle årets 365 dage” fortæller Karin Kappel, Kvalitets- og velfærdschef i Altiden

Resultatet af årets gennemgang blev en flot tilbagemelding uden anmærkninger og en fremhævelse af at Altiden har et meget velfungerende og velimplementeret kvalitetssystem som vurderes stabilt og som bl.a. har været god støtte både i integrationsprocessen til  Altidens nye ejere Ambea og under Corona-epidemien.

Kvalitetsprocesserne bestod testen i corona-tiden
Årets revision var lidt anderledes end de øvrige år grundet corona. Der var ingen fysiske besøg på lokationerne, og alt foregik digitalt. Årets aktiviteter på kvalitetsområdet har også alle i en eller anden grad været påvirket af corona og netop det har været med til at teste kvalitetsprocesserne ekstra:

”I år har vores kvalitetstilgang for alvor vist sit værd under corona. Det har været utrolig positivt at mærke, at selvom corona har sat et ekstra pres på vores hverdag, så har netop det, at vi kunne falde tilbage på en professionel tilgang til kvalitetsarbejdet og nogle faste procedurer gjort, at der ikke har været unødigt støj i en periode hvor det har været vigtigt med et klart fokus et sted,” fortæller Karin Kappel, Kvalitets- og velfærdschef i Altiden.