Altiden socialområdet

Hverdagens struktur virker på Altidens botilbud Atterbakken

Atterbakken Altiden interiør botilbud socialområdet

Hver morgen bliver dagens struktur, opgaver og aktiviteter aftalt og planlagt på Altidens botilbud Atterbakken. Dagsplanen tager udgangspunkt i en ugeplan, og det betyder, at både ansatte og borgere kender dagen i dag, den næste og resten af ugen. Her fortæller tilbudsleder, Heidi Nordkvist Christensen, hvordan denne faste struktur har skabt stor tryghed for borgerne og færre konflikter.

Tryghed og mere ro i hverdagen

Siden Heidi Nordkvist Christensen kom til Atterbakken for tre år siden, har hun haft særlig fokus på at få implementeret en fast struktur i hverdagen og hen over ugen, så aktiviteter og aftaler er skemalagt.

”Både for borgerne og de ansatte betyder strukturen tryghed og mere ro i hverdagen. Vi kan mærke, at efter vi har sat ekstra fokus på strukturen, trives borgene langt bedre,” forklarer hun.

”Det er en proces, der har taget tid. Struktur er ikke det samme for alle. Så noget af det, der har været vigtigt, har været, at det ikke kun handler om struktur for den enkelte medarbejder, men at det er struktur for hele botilbuddet. Så vi har arbejdet med at få strukturen på plads hen over en længere periode. Det har været en proces, hvor vi har arbejdet med det i fællesskab og justeret undervejs, så det passer til stedet her.”

”Det har stor værdi for alle at have en struktureret hverdag”

Ingen opgaver bliver overset

Omdrejningspunktet for strukturen er en fast ugeplan for ugens aktiviteter. Herudover er ét af de faste punkter i dagens struktur det daglige møde om morgenen, hvor et nyt hold af personale tager over. Her deltager begge hold medarbejdere, så alle vigtige informationer bliver overleveret.

”Det er på morgenmødet, dagens aktiviteter og gøremål bliver besluttet, så vi er sikre på, at ingen opgaver eller borgere bliver overset. Og jeg er med til møderne hver dag, så jeg kan følge med i, hvad der rører sig både blandt borgerne og medarbejderne” forklarer Heidi Nordkvist Christensen, der ser flere fordele i den faste struktur på dagen og ugen.

”Det har stor værdi for alle at have en struktureret hverdag. De fleste mennesker ved godt, hvad hverdagen byder på, når de står op om morgenen. Sådan er det ikke nødvendigvis for de mennesker, der bor her. Når en ny dag begynder, og der ikke er en plan for dagen, så giver det utryghed. Borgerne skal vide, hvornår der skal gøres rent, eller hvornår der er tur ud af huset, hvem der kommer på arbejde og andre vigtige ting i hverdagen. Er der tvivl om dagens program, giver det anledning til uro og mulige konflikter, ” siger Heidi Nordkvist Christensen.

Læs mere: Rikke sætter kvaliteten for borgeren i centrum som tilsynschef

Færre konflikter

Strukturen er en stabilitet i borgerens hverdag – særligt på en dårlig dag. En stor del af det pædagogiske arbejde på Altidens botilbud Atterbakken består i at motivere borgerne. Ifølge Heidi Nordkvist Christensen er det én af de små sejre, når medarbejderne lykkes med at få en borger motiveret til en aktivitet.

”Her betyder det meget, at borgerne oplever, at aktiviteterne vender tilbage, og at de gør det på faste tidspunkter og på nogenlunde samme måde. Det giver tryghed og mening for borgeren,” fortæller Heidi Nordkvist Christensen. Hun nævner som eksempel blandt andet den ugentlige ”torsdagscafé”, hvor borgerne mødes hver uge.

”Det er her, borgerne selv får indflydelse på strukturen og de aktiviteter, som vi planlægger i løbet af ugen. Det, at borgerne har indflydelse på, hvad der skal ske i huset, betyder, at de får et større ejerskab og bliver mere motiverede. Fordi de selv har været med til at bestemme, hvad der skal ske. De kan mærke, at det, de siger, bliver taget alvorligt.”

“Borgerne er mere trygge, og der er mindre uro og færre konflikter”

Fælles forståelse for strukturen

Efter tre år som tilbudsleder på Altidens botilbud Atterbakken, oplever Heidi Nordkvist Christensen, at både borgere og medarbejdere trives med den daglige struktur. Men hun lægger ikke skjul på, at hun i starten mærkede en vis skepsis fra medarbejderne.

”Nogle var måske lidt nervøse for, om det nu blev for stramt styret, og der ikke blev plads til spontanitet? Men vi har arbejdet på strukturen i fællesskab. Og vi har i dag en fælles forståelse for, hvorfor den er vigtigt. Ud over at det har gavnet borgerne, så er det også blevet en bedre arbejdsplads. Det skyldes, at borgerne er mere trygge, og der er mindre uro og færre konflikter. Og så skyldes det også, at medarbejderne kender deres opgaver og de ved, hvad både dagen og ugen bringer,” siger Heidi Nordkvist Christensen.

Læs mere om Altidens botilbud Atterbakken