Ældreområdet

Fælles retning: Nyt ledelsesgrundlag i fokus på Altidens ledersamling

81 ledere fra social- og ældreområdet i Altiden mødtes til dette års ledersamling, hvor hovedtemaet var Altidens Ledelsesgrundlag, som skal danne rammen om en fælles tilgang til ledelse i organisationen – værdimæssigt, fagligt og praktisk.

Ovenpå en varm og solrig pinse mødtes Altidens ledere på ældre- og socialområdet til Altidens Ledersamling 2024, som i år tiltrak 81 ledere fra tilbud fordelt over hele landet. Ledersamlingen, som foregik onsdag d. 22 maj på Comwell i Middelfart, bød på faglige og inspirerende oplæg, gruppearbejde, spørgerunder, sparring lederne imellem og refleksion.

I år var det Altidens Ledelsesgrundlag, der blev taget udgangspunkt i. Et nyt ledelsesgrundlag som er udarbejdet af direktionen i første halvår af 2024.

”Sammen skaber vi nærværende og holdbar omsorg, som rækker til alle,” lyder kerneopgaven i ledelsesgrundlaget. Men vigtigst af alt er de borgere og beboere, som bor på eller benytter sig af et af Altidens mange tilbud. For det er dem, det hele har sit udspring i.

Og med det budskab skød Altidens adm. direktør, Jan Wilken, ledersamlingen i gang.

Adm. direktør Jan Wilken på Altidens Ledersamling 2024
Altidens adm. direktør, Jan Wilken, taler til lederne under Altidens Ledersamling.
Altidens Ledersamling 2024
Deltagerne var delt op i grupper i løbet af dagen, som også bød på forskellige øvelser.

Altidens Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlaget er et værktøj for ledere i Altiden til at styrke den enkelte leder og de enkelte ledelsesteams på tværs. Ledelsesgrundlaget er baseret på værdier, der definerer, hvad der kendetegner god ledelse i organisationen. På denne måde gives et klarere billede af, hvordan en god leder i Altiden navigerer i spændingsfeltet mellem kvalitet, økonomi, samarbejde og et godt arbejdsmiljø.

Læs også: Altidens direktør var praktikant for en dag på Skovsminde Plejecenter

For at leve op til kerneopgaven – om at skabe nærværende og holdbar omsorg til alle – fremhæves fire essentielle fokusområder i Altidens ledelsesgrundlag. Til samlingen blev fokusområderne gennemgået af HR-direktør Helle Mørk Balling – og beskrives i overskrifter som:

Ansvaret tæt på – Vi uddelegerer ansvar
Arbejdsglæde – Vi har fokus på arbejdsglæde og trivsel
En sund forretning – Vi sikrer en sund forretning
Omverdenen – Vi er i samspil med omverdenen
Altidens Ledelsesgrundlag 2024

En fælles retning

Nøgleaspekterne fra ledelsesgrundlaget blev yderligere understøttet af organisationspsykolog Andreas Granhof fra konsulenthuset Agora, som var facilitator i løbet af dagen.

Han begyndte med en øvelse, hvor alle blev bedt om at rejse sig, lukke øjnene og pege mod sydvest.

Som man kunne forvente, blev der peget i alle retninger, hvilket understregede øvelsens budskab og essens: Ved man overhovedet, hvor det verdenshjørne er, og er vi enige om, hvor det er?

Øvelsen, kendt som “kompas-øvelsen”, viser, at en fælles retning først opnås, når målet og retningen er klart defineret. Et budskab der harmonerede godt med tanken bag Altidens Ledelsesgrundlag:

Organisationspsykolog Andreas Granhof fra konsulenthuset Agora
Organisationspsykolog Andreas Granhof beder deltagerne om at åbne øjnene under “kompas-øvelsen”.

”Jeg håber, at ledelsesgrundlaget kan være med til at hjælpe os alle sammen til rent ledelsesmæssigt at styre i samme retning. Det er det, der egentlig er hovedtanken i det, så man som leder og medarbejder ved, hvad man kan forvente,” lød det fra HR-direktør Helle Mørk Balling til årets ledersamling.

Læs også: Altiden samling 2023: “Vi er ét Altiden”

For tilbudsleder Bettina Råschou, der er tilbudsleder for tre børne- og ungehjem og fire botilbud, var det en interessant, spændende og udfordrende dag, som mindede hende om, hvor meget kompleksitet der er i ledelse:

“Ledelsesgrundlaget lænede sig fint ind i Altidens værdier, og det mindede mig om kompleksiteten, fordi det ikke er noget, man sådan lige går ud og praktiserer med et fingerknips. Men jeg synes, at det giver god mening i forhold til de værdier, strategier og visioner, der er i organisationen.”

Tilbudsleder i Altiden, Bettina Råschou
Fællesfoto Altiden Ledersamling maj 2024
Fællesfoto af lederne til Altidens Ledersamling.
Tilbudsleder Bettina Råschou under Altidens Ledersamling
Dagen bød på mange faglige samtaler, som her hos tilbudsleder Bettina Råschou (th.)

Faglige fyrtårne

Et andet centralt budskab til ledersamlingen var vigtigheden i at have medarbejdere, der kan fungere som faglige fyrtårne. De bringer ikke alene viden og dygtighed til deres respektive områder, men også tillid. Tillid som er essentielt i det samarbejde Altiden har med organisationens forskellige interessenter:   

”Vi har behov for at vise os ude på markedet, som nogen der kan – og noget af det, som er svaret på den udfordring, det handler om, at vi har nogle medarbejdere, der kan være faglige fyrtårne. Medarbejdere som kan en hel masse, og som er eksperter på deres område. Det skal vi blive bedre til at vise, for det giver tillid til, at vi kan noget hos os. Og det noget er baseret på en dyb faglighed,” understregede adm. direktør i Altiden, Jan Wilken.

Læs også: Pædagogisk medarbejder: “Vi når børnene og de unge på en helt anden måde”

Regionschef Alice Gade Jensen og friboleder Mette Bjerre-Christensen fra Fribo Holte
Regionschef Alice Gade Jensen og friboleder Mette Bjerre-Christensen fra Fribo Holte.
Afdelingsleder på børne- og ungehjemmet Solvang, Morten Schaft, med CFO, Claus Bilde samt tilbudsleder Rene Dahl.
Afdelingsleder på børne- og ungehjemmet Solvang, Morten Schaft, med CFO, Claus Bilde, samt tilbudsleder Rene Dahl.