Ældreområdet

Er jeg en dårlig kollega, hvis jeg får corona?

Altiden ældreområdet gåtur udenfor

Der er ingen der bliver smittet med corona med vilje – men mange frygter, at et positivt svar kan stemple en som dårlig kollega, eller at man bliver mødt med bebrejdelser. Det kan have negative konsekvenser for både smitteopsporing og arbejdsmiljø

To gange om ugen testes medarbejdere for corona i ældreplejen – helt i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. På Skovsminde Plejecenter i Græsted oplever plejecenterleder, Lene Steensen, at der blandt medarbejderne er mange følelser omkring det at blive testet – og at det kan sætte det gode arbejdsklima på prøve:

Lene Steensen fortæller:
”Mange er bange for, at et positivt testresultat vil stemple dem som en sjusket kollega, der ikke har styr på hygiejnen. De er nervøse for den risiko, de kan have påført andre. Det handler i bund og grund om, at man føler sig som en dårlig kollega med en positiv test i hånden. Det kan i sidste ende afholde nogen for at blive testet. Det vil vi for alt i verden undgå. Det handler slet ikke om ens faglige indsat. og hvordan man er som kollega. Ingen bliver smittet med vilje.”


Plejecenterleder på Skovsminde Plejecenter, Lene Steensen

God corona-kultur
På Skovsminde Plejecenter arbejder Lene og resten af teamet derfor bevidst med at tale om et positivt testresultat, som noget der desværre kan ramme alle – uanset, hvor god man er til sit job. Det afværger den skam, der kan være forbundet med en positiv test og sætter en prop i eventuelle bebrejdelser fra kollegerne. Begge dele kan være uhensigtsmæssigt for arbejdsmiljøet.

”Som leder har vi et ansvar for at sikre en god og tryg kultur omkring corona, hvor det ikke føles skamfuldt, hvis man bliver smittet. Og hvor de kolleger, der ikke er smittede, gemmer bebrejdelserne væk – selvom det kan betyde ekstra test, nervøsitet og måske aflysning af en vigtig aftale. Den her virus kan ramme alle, og vores bedste våben er at stoppe smittespredningen hurtigt og effektivt. Det er hverken, flovt, uhygiejnisk, sjusket eller dumt at blive testet positivt.” understreger Lene.

Det handler om en lumsk sygdom – ikke manglende tillid
Med test to gange om ugen er det for længst blevet rutine på Skovsminde. I starten kunne Lene dog godt møde kolleger, der tænkte ’tillid er godt, men kontrol er bedre’. Også den antagelse er heldigvis blevet talt væk.

Lene forklarer:
”Vi har været tydelige omkring, at test ikke handler om manglende tillid, og om at vi ikke har tiltro til medarbejdernes faglighed og evne til at håndtere de sundhedsfaglige rutiner. Det handler i stedet om at bruge alle de våben, vi har til at komme corona til livs og stoppe smittekæderne. Desværre smitter denne lumske sygdom jo ofte også uden symptomer.”

Kom corona-skammen til livs
Lenes råd til kolleger i branchen for at få bugt med corona-skammen er:

” Vi skal have bugt med den skamfulde følelse omkring corona. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi som ledere går forrest og får talt om, at man stadig er en god kollega, selvom man er blevet smittet. Vi skal huske på at støtte og rose hinanden og give det ekstra klap på skulderen i denne tid. Det er vigtigt at være der lidt ekstra for den kollega som desværre ikke kan være med på arbejdet, fordi de er ekstra sårbare.”

Gode råd til ledere
– Vær åben omkring, at ingen bliver smittet med vilje
– Vær åben om, at test ikke handler om mistillid men om at stoppe smittekæder
– Ros og anerkendelse er ekstra vigtig i disse dage
– Tal højt om coronaskam og om, at det ikke handler om at være en dårlig kollega.

Gode råd til kollegaer
– Vær omsorgsfuld og tydelig omkring din støtte til syge kolleger
– Ræk gerne en ekstra hånd ud, og tilbyd din hjælp, hvor det kunne være relevant
– Lad være med blive irriteret – selvom det betyder besvær for dig. Ingen bliver smittet med corona med vilje
– Hvis du høre andre tale negativt og bebrejdende, så vær tydelig i din opbakning.