Altiden Ekko socialområdet

EKKOfonden og Altiden skaber ny stærk aktør på velfærdsområdet

Altiden og EKKOfonden skaber Altiden Ekko

Altiden skaber sammen med EKKOfonden en ny stærk aktør inden for sociale tilbud til udsatte børn, unge og voksne. Det sker ved, at Altiden køber EKKOfondens botilbud og fællesfunktioner og skaber en ny virksomhed under navnet, Altiden EKKO. Transaktionen forudsætter Konkurrencemyndighedernes godkendelse.


Altiden vil efter ejerskiftet drive EKKOfondens botilbud og fællesfunktioner videre under navnet Altiden EKKO. EKKOfondens direktør Thomas Kudahl bliver direktør for det nye selskab og indtræder samtidig i Altidens direktion.

”I EKKOfonden har vi fra start haft fokus på at skabe sociale tilbud, der er kendetegnede ved høj kvalitet for borgerne, et tæt samarbejde med kommunerne og en effektiv drift. Med Altidens erfaring og stærke position på det nordiske velfærdsområde får vi i Altiden EKKO mulighed for at styrke det arbejde til gavn for borgerne og kommunerne,” siger Thomas Kudahl, der er stifter af EKKOfonden.

Sammen med EKKOfondens 10 botilbud og 17 særligt tilrettelagte botilbud løfter Altiden nu yderligere sin position på socialområdet.

Kendt for høj kvalitet

”EKKOfonden er kendt for høj kvalitet og for at skabe udviklende og meningsfulde forløb for en målgruppe, der kræver en meget specialiseret indsats. Vi er glade for, at EKKOfondens botilbud og støttefunktioner fremover vil være en del af Altiden. Vi ser vi frem til at kunne trække på EKKOfondens store ekspertise og sammen gøre alt, vi kan, for at hjælpe nogle af samfundets mest sårbare borgere,” siger Altidens direktør Miriam Toft.

For de anbringende kommuner, borgere og pårørende vil ejerskiftet ikke betyde ændringer i dagligdagen. Alle medarbejdere fortsætter deres arbejde i Altiden EKKO med det samme fokus på at skabe trygge rammer og den bedst mulige udvikling for borgerne.

”Vi glæder os til arbejdet i Altiden EKKO. Sammen med Altidens øvrige tilbud på socialområdet har vi et landsdækkende tilbud til både børn, unge og voksne. Samtidig har vi samlet nogle af områdets dygtigste specialister, der vil forene kræfterne og udvikle højt specialiserede og faglige indsatser til gavn og glæde for den enkelte borgere, der er i et tilbud hos os,” siger Miriam Toft.

EKKOfonden fortsætter aktiviteterne
EKKOfonden vil efter salget af fondens botilbud og fællesfunktioner fremover kun være fokuseret på opkøb, drift og udlejning af ejendomme til tilbud inden for det socialpædagogiske område. EKKOfonden vil altså ikke længere drive sociale tilbud. Herudover vil fonden udvikle aktiviteter til støtte for botilbud og udvikling af branchen for sociale tilbud.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Rina Falkebo tlf.: 22142893

Om Altiden
Altiden er en af Danmarks førende private velfærdsaktører med godt 1000 ansatte og leverer velfærdsydelser over hele Danmark både i eget regi og på vegne af det offentlige. Altiden driver blandt andet plejecentre, bo- og opholdssteder, genoptræning og hjemmepleje og har siden 2000 opbygget stor erfaring inden for højt kvalificeret pleje, omsorg og støtte til mennesker i alle aldre. Altiden er en del af Ambea – Nordens førende omsorgsaktør med ca. 26.000 ansatte. Du kan læse mere på www.altiden.dk.

Om EKKOfonden
EKKOfonden driver 10 botilbud og 17 større og mindre særligt tilrettelagte botilbud for psykisk og socialt udsatte borgere over hele Danmark. Samtidig driver fonden en række fællesfunktioner, der er knyttet til fondens tilbud, fx sundheds- og socialfagligt personale. EKKOfonden har i dag godt 400 ansatte.

EKKOfonden vil efter frasalget af fondens botilbud og fællesfunktioner fremover være fokuseret på ejendomme til tilbud inden for det socialpædagogiske område samt opkøb, drift og udlejning Herudover vil fonden udvikle aktiviteter til støtte for botilbud og udvikling af branchen for sociale tilbud. EKKOfonden vil altså ikke længere drive sociale tilbud.