Vår äldreomsorg – den goda dagen

Ditt boende hos oss är ditt hem och vårt mål är att du ska trivas. Omsorg och service ska hålla högsta kvalitet, men minst lika viktigt är att du får göra saker som intresserar dig. Alla dagar ska kännas meningsfulla och innehållsrika. Och dina vänner och närstående är givetvis alltid välkomna. Vi arbetar efter ett koncept som vi kallar Den goda dagen.

Den goda dagen innebär att du själv väljer hur du vill forma din dag utifrån din förmåga och dina önskemål. Varje dag ska kännas meningsfull för just dig. Du ska ha möjlighet att behålla ditt levnadssätt och dina vanor även om du har behov av stöd och hjälp.

Konceptet Den goda dagen bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, och är ett verktyg för vårt dagliga arbete. Det verktyget ska alla våra medarbetare ha med sig varje dag, i varje uppgift de utför. Det är grunden för hur vi tillsammans skapar en god och personcentrerad vård och omsorg.

Regelbunden uppföljning av att du trivs

För att förvissa oss att du och andra som bor hos oss är nöjda gör vi regelbundna avstämningar där vi följer upp att du har det bra och att du får den hjälp och den omsorg du behöver. Vi gör också årliga kvalitetsundersökningar med intervjuer eller enkäter riktade till dig som boende och dina närstående.

Bra att veta

  • text
  • text


Mer om våra koncept och hur vi arbetar för att skapa Den goda dagen

Altiden Genoptræning Gribskov udendørs træning sommer gruppe

Aktuelt

Her finder du nyheder om, hvad der sker i Altiden – små som store begivenheder, faglige såvel som personlige artikler.
Altiden Ambea medarbejder kvinde personoplysninger

Altiden indgår i Ambea

Altiden er en af Danmarks førende private velfærdsaktører inden for social-og ældreområdet indgår i Ambea, Skandinaviens førende leverandør af velfærdsydelser.
Altiden børn og unge selfie udendøre sociale medier

Altiden på sociale medier

I Altiden vil vi ligesom mange andre gerne dele vores hverdag på de sociale medier. Det giver et godt indblik i, hvordan det er at være i et tilbud hos os.
Altiden Landerupgaard relationer drone foto bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en integreret og vigtig del af Altidens arbejde. Hverdagens opgaver er at skabe tryg omsorg, der rækker til alle med udgangspunkt i planetens ressourcer.
Altiden Fribo Holte friplejehjem leder Mette medarbejdere samtale

Mød Altidens medarbejdere

Altidens dygtige medarbejdere er her for at hjælpe andre mennesker, når de har brug for en hånd, en skulder eller en assisteret hverdag.
Vision Vores verden Altiden værdier grafisk

Vision, opgaver og værdier

Det er vores mål, at hvert eneste menneske i Altiden skal mødes med respekt og leve et så godt liv som muligt.
Altiden kvalitet klage medarbejdere viden paragraffer visitation cookies tilgængelighed socialområdet whistleblowerordning

Vidensbank

Altidens tilbud henvender sig til mange forskellige borgere med mange forskellige udfordringer og diagnoser.
Historien bag Altiden tilbud

Historien bag Altiden

Siden 2000 har vi arbejdet med at hjælpe sårbare mennesker, når de har brug for en hånd, en skulder eller en assisteret hverdag.