Ældreområdet

Centerleder i Altiden om demens: Livshistorier kan skabe tryghed

DemensDagene 2024 Altiden ældreområdet

Med en mission om at blive endnu bedre til at hjælpe demensramte borgere og beboere deltog en række ledere og medarbejdere fra plejecentrene Altiden Skovsminde, Altiden Bakkebo og Altiden Holbohave Dagcenter på den årlige konference DemensDagene 2024. Her fik de indblik i blandt andet den ulige adgang til sundhedsvæsenets ydelser for demensramte og livshistorien som afsæt for meningsfulde aktiviteter i plejeboligen.

Flere beboere med demens

Befolkningen bliver stadig ældre, og i takt hermed stiger antallet af beboere med demens på plejehjemmene. Det stiller store krav til personalets faglighed og udvikling indenfor demensområdet.

For at styrke fagligheden og få nye ideer og inspiration til at hjælpe de mange beboere og borgere med demens deltog en delegation af 10 ledere og medarbejdere fra Altiden på konferencen DemensDagene 2024.

Deltagerne kom henholdsvis fra Altiden Skovsminde Plejecenter, Altiden Bakkebo Omsorgscenter og Altiden Holbohave Dagcenter, som alle hører under Gribskov Kommune. De deltagende var:

Social- og sundhedshjælper på Holbohave, Charlotte Teolander ● afdelingsleder på Skovsminde, Dorte Baundal ● sygeplejerske Maria Koldbech ● social- og sundhedsassistent på Holbohave, Karina Andersen ● social- og sundhedsassistent på Bakkebo, Diana Rohrberg ● social- og sundhedsassistent på Bakkebo, Nada Kanaan ● sygeplejefaglig leder Lærke Rosendahl Jørgensen ● centerleder Camilla Witt ● sygeplejefaglig leder Carina Forsberg-Madsen ● afdelingsleder for Altidens aktivitetscentre på Bakkebo, Skovsminde samt Holbohave, Lene Drist-Jensen.

Skovsminde Plejecenters have
Altiden Skovsminde Plejecenter
Bakkebo Omsorgscenter drivhus
Altiden Bakkebo Omsorgscenter
Holbohave dagtilbud august 2023
Altiden Holbohave Dagcenter

Ulighed i ventetid

Den årlige konference DemensDagene, som løb over to dage fra d. 2-3. maj i Tivoli Congress Center i København, bar i år temaet ’Lighed i sundhed’.

Ulighed i adgangen til sundhedsvæsenets ydelser for demensramte var første punkt på dagsordenen:

”Det er overraskende, at der er så stor ulighed i, hvordan man behandler, hvilke behandlingstilbud der er, og hvor hurtigt man kommer igennem udredningen af demens. Det afhænger i høj grad af, hvor du bor i landet. I nogle kommuner kan det tage helt op mod 70 uger at blive udredt”

Camilla Witt, centerleder for Altiden Skovsminde Plejecenter, Altiden Bakkebo Omsorgscenter og Altiden Holbohave Dagcenter.

En mulig løsning kunne f.eks. være at hente inspiration fra Kræftens Bekæmpelses kræft-pakkeforløb, som bruges i forbindelse med udredning og behandling af kræftpatienter, lød forslaget til konferencen.

Læs også: Altidens direktør var praktikant for en dag på Altiden Skovsminde Plejecenter

Livshistorier som redskab

Konferencen bød også på faglige oplæg om blandt andet livshistorien som afsæt for meningsfulde aktiviteter i plejeboligen.

“Noget af det som jeg synes var rigtig interessant, var det her med livshistorier. Beboernes livshistorier er noget, vi allerede arbejder med nu, men som vi skal have mere fokus på. Det kan hjælpe os til at få en bedre forståelse for den enkelte beboer, og vi kan bedre tilrettelægge en hverdag, der imødekommer det enkelte menneskes ønsker og behov,” siger centerleder Camilla Witt, der peger på indflytningssamtalen som en oplagt mulighed for at få sat detaljer på det levede liv.

De faglige indspark gav anledning til en snak blandt Altidens ledere og medarbejdere om, hvordan livshistorier helt konkret kan bruges i dagligdagen. Et eksempel kunne f.eks. være at starte morgenen med at spille musik for beboeren. Hvis det er musik, som han/hun har været vant til at høre tidligere, kan det have en beroligende effekt og skabe genkendelighed og tryghed.

Et hyggeligt musikhjørne på Skovsminde Plejecenter.
Musik kan være med til at skabe tryghed og genkendelighed. Her har Altiden Skovsminde Plejecenter indrettet en lille musik-krog på en af afdelingerne.

“Det vi gør allerede, er godt”

I begyndelsen af 2024 fik Altiden Skovsminde, Altiden Bakkebo og Altiden Holbohave en ny ledelsesstruktur, som betød, at ansvaret blev fordelt ud mellem centerlederen og plejefaglige afdelingsledere fra hvert sted. Dette åbnede samtidig op for et tværfagligt samarbejde mellem tilbuddene. Et samarbejde som blev yderligere styrket med deltagelsen i årets demens-konference: 

”Det har virkelig været nogle spændende dage, hvor vi har haft nogle rigtig gode faglige snakke undervejs. Og så er vi også blevet bekræftet i, at det vi allerede gør, er godt,” siger centerleder Camilla Witt i forbindelse med den årlige konference DemensDagene.

Læs også: Ny centerleder for Altiden Skovsminde, Altiden Bakkebo og Altiden Holbohave

På plejecentrene arbejdes der ud fra en personcentreret tilgang, herunder Tom Kitwoods ”Blomsten” samt beboerkonferencer.

Derudover har alle medarbejdere på Altiden Bakkebo Omsorgscenter taget det kursus, der hedder ABC Demens for at blive klædt bedre på til at håndtere beboere med demens.

Tom Kitwood Blomsten, Nationalt Videnscenter for Demens
Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

Og lige netop uddannelse og kompetenceudvikling indenfor demens er nogle af de vigtigste opgaver i den kommende tid ikke mindst, idet gruppen af beboere med demens vokser.

”Nogle af vores største opgaver på demensområdet lige nu, er videreuddannelse af vores plejepersonale. Vi skal fra ledelsen og videre til medarbejderen arbejde meget mere konkret med det her. Vi skal have bredt den her viden ud, så vi kan blive endnu bedre på demensområdet”

Centerleder, Camilla Witt.
Afdelingsleder på Skovsminde Plejecenter, Dorte Baundal, med en sansebamse
Afdelingsleder på Altiden Skovsminde, Dorte Baundal, fik et kram af en blød sansebamse under demens-konferencen. Bamsen kan fungere som en kilde til ro og tryghed i hverdagen for dem, der lever med demens.
Administrerende direktør i Altiden, Jan Wilken, på Skovsminde Plejecenter 2024
Denne “reborn baby”, som ligner og føles som en rigtig baby, har fået tildelt navnet Holger. Babyen flyttede ind på Skovsminde i april 2024. ”Holger kan skabe tryghed, genkendelighed og være med til at stimulere en følelse af at drage omsorg hos beboere med demens,” siger centerleder Camilla Witt.