Altiden socialområdet

Borgerne får en større selvindsigt

Altiden Ekko botilbud Smørumgaard medarbejdere kursus

Metoden Motiverende Samtaler vil få stor betydning for det pædagogiske arbejde og for borgerne. Det fortæller Suayip Colak, der er pædagog på Altiden Ekkos botilbud Smørumgaard. Han fremhæver særligt strukturen og de konkrete redskaber i metoden.

Større selvindsigt skaber motivation

Pædagogen Suayip Colak var blandt deltagerne på kurset i Motiverende Samtaler, som blev afholdt af Helene Foss for ledere og medarbejdere i Altiden Ekko.

”Jeg har allerede mærket en forandring. Borgerne har tydeligt åbnet sig mere. Det har en stor betydning,” siger Suayip Colak.

“Borgerne føler sig mere trygge i samtalerne”

”Jeg har altid brugt meget tid på samtaler med borgerne, og jeg har også tidligere arbejdet med borgernes motivation. Men det har været mere improviseret og ikke så struktureret som nu. Jeg har fået mange ekstra redskaber til at gøre det endnu bedre, og jeg har fået en stor viden om de vigtige begreber som åbne og lukkede spørgsmål samt det at være en aktiv lytter,” siger Suayip Colak.

Allerede brugt metoden

Netop det at motivere borgerne har Suayip Colak stor fokus på i hverdagen, og han har allerede mærket, hvordan metoden har styrket det arbejde.

”Jeg har siden kurset brugt metoden et par gange i mine samtaler. Samtalerne bliver kortere, fordi vi hurtigere kommer ind på de centrale emner, og jeg fornemmer, at borgerne får en større selvindsigt,” siger Suayip Colak, der to uger efter kurset allerede mærker de første resultater.

”Jeg har haft en samtale med en borger om det at gå på arbejde, som borgeren havde svært ved at finde motivationen til. Men efter samtalen har borgeren taget på arbejde med en helt anden selvtillid. En anden borger havde svært ved at få bevæget sig i hverdagen, og vi tog en samtale om det. Jeg tror, at samtalen gav ham en større selvindsigt, og han fik blik for, at det for hans egen skyld er vigtigt at bevæge sig. Og at han faktisk gerne selv ville begynde at cykle mere,” siger Suayip Colak.

Læs mere: ”Artikel”

Altiden Ekko Botilbuddet Smørumgaard bygning udenfor

Kan fokusere på klare mål

Metoden Motiverende Samtaler bygger på antagelsen om, at motivationen allerede er til stede i mennesket som en del af en naturlig ambivalens omkring forandring. På kurset i Motiverende Samtaler er personalet derfor blevet trænet i at lytte til, hvad ambivalensen reelt handler om, og hvordan man tydeligere kan sætte ord på ambivalensen.

”Noget af det, jeg mærker, har stor betydning, er den opsummering, som man anvender. For mig handler det om at gøre borgerens forandringstanker til forandringsudsagn, øge motivationen og til sidst forhandle en plan med borgeren og sikre en forpligtelse til forandring,” siger Suayip Colak.

“Borgeren fortæller selv, at selvtilliden og troen på sig selv er blevet større”

”Metoden bygger jo oven på vores nuværende pædagogiske tilgang og den måde, vi allerede arbejder. Så på den måde er det nemt at komme i gang med. Og kurset var meget konkret og relateret til praksis og hverdagen. Derfor er jeg allerede så godt i gang med metoden,” siger Suayip Colak.

Læs mere om Botilbuddet Smørumgaard