Altiden socialområdet

Børne- og ungehjemmet Kværndrup: Vi møder børnene og de unge med tillid og tryghed

Altiden Kværndrup Morten x 2

Tryghed og hjemlige rammer med omsorgsfulde og fagligt kompetente voksne. Det er grundpillen i arbejdet med de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet på Altidens nye opholdssted Kværndrup på Fyn. Derigennem kan troen på, at de kan komme videre genskabes.

”Vores allerfineste opgave er at give børnene og de unge værktøjerne til at komme ud og selvstændigt møde den verden, der er foran dem – med den historie, de har bag sig.”

Sådan beskriver afdelingsleder på opholdsstedet Altiden Kværndrup, Morten Koch, essensen af den indsats han og hans medarbejdere hver dag tager udgangspunkt i.

”Gennem tillid til de voksne og ved at give dem troen på, at der er nogen, der vil dem godt, kan de genvinde troen på, at de godt kan, og at de kan komme videre”

Altiden Kværndrup ledelse

Afdelingsleder, Morten Koch (th) og tilbudsleder, Morten Klintebjerg (tv) holder møde om de faglige metoder og pædagogiske tilgange på Kværndrup.

Altiden Kværndrup opholdssted uden døre kig fra græs til bygning

Børne- og ungehjemmet Kværndrup ligger i fantastiske omgivelser på Fyn.

Børn fra hele landet

Børne- og ungehjemmet Kværndrup åbnede den 1. september i år efter, at den store firlængede gård på Gamle Nyborgvej havde stået tom i godt fire år.

Nu er der atter liv bag det charmerende hvidkalkede bindingsværk, og her kan op til ni børn og unge, som kan være præget af omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser, få et trygt, varmt og stabilt hjem.

På gården er der otte værelser og én lejlighed med eget køkken, toilet og bad. Lejligheden er tiltænkt dem, som er lidt ældre, og er på vej til at skulle lære at klare sig selv. En slags ”træningslejlighed”.

Målgruppen
Kværndrup tager imod børn og unge fra hele landet i alderen 7-18 år, og tilbyder samtidigt også støtte til unge i alderen 18 til 23 år. Kaldet ”Ungestøtte” i henhold til den nye Barnets Lov, der træder i kraft den 1. januar, 2024. Det, der indtil nu har heddet ”Efterværn”.

Nabo på den gode måde

I anledning af åbningen blev landsbyborgerne inviteret indenfor til brunsviger og rundvisning på matriklen. De tætteste naboer bor kun 50 meter fra gården, og derfor har det fra starten været meget vigtigt for Kværndrup at involvere naboer og støtte op om det gode naboskab. 12 af stedets tætteste naboer dukkede op for at se den istandsatte gård og høre mere om det nyåbnede tilbud.

”Det var et rigtig godt nabomøde. Alle var positive og imødekommende. Der er et super fint naboskab her,”fortæller afdelingsleder Morten Koch.

Opholdsstedet Altiden Kværndrup nabomøde nabokage

Efter det forrige børne- og ungehjem på adressen lukkede, stod gården som nævnt tom i længere tid. I den periode benyttede lokalområdets børn og unge sig flittigt af stedets fodboldbane og legeplads. Og det skal de stadig have mulighed for.

”Nærmiljøet er meget vigtigt for os, både i forhold til at gå ud og blive en del af det. Men også ved at vende det den anden vej og invitere indenfor, så naboerne og lokalmiljøet forstår, hvad vi er for en størrelse – at vi kan være naboer på den gode måde,” forklarer Morten Koch.

”Vi er jo så heldige, at det her er en by, hvor der er mange børn. Der er de lokale skoler, de lokale idrætsforeninger og fællesskaber, og det bliver vores børn også en del af”

Et hjem man kan være stolt af

Læs også: Diskofest var en bragende succes

Undersøgelser viser, at 48% af børn og unge anbragt uden for hjemmet meget sjældent har legeaftaler eller venner med hjem. Derfor er et af børne- og ungehjemmet Kværndrups fokusområder at hjælpe børnene og de unge med at skabe et netværk. Og samtidig styrke eksisterende relationer, som er værdifulde for dem.

”Vi skal have skabt et fundament, der gør, at vores børn og unge også får lyst til at tage deres venner med hjem. Vi skal stille vores faciliteter til rådighed og skabe den gode historie. Når der er et barn eller en ung, der har lyst til at tage en ven eller en veninde med hjem, så er det vores opgave at støtte op om det og gøre det til en god oplevelse,” understreger Morten Koch.

Altiden Kværndrup drone foto
Kværndrup have legeplads
Altiden Kværndrup bord spil

Og faciliteter er der rigeligt af på den 5.000 kvadratmeter store naturgrund. Her er bl.a. en boldbane, trampolin, bålplads, shelterplads, kanin/hønsehus, træværksted, knallertværksted, rum til kreativ hygge og en minibiograf. Samtidig ligger opholdsstedet Kværndrup tæt på både handlemuligheder og offentlig transport.

”Alle de ting kan jo være med til at skabe en lyst til at tage sine venner med hjem. At det her er et hjem, man kan være stolt af at vise frem. Hvor man kan sige: ”Hjemme hos mig, der har vi en fodboldbane, hjemme hos mig, der kan vi få hjælp til at bage de vildeste kager, eller vi kan spille hockey i hallen,” eller hvad det nu kan være,” forklarer Morten Koch.

Ledige pladser trods efterspørgsel

Efter børne- og ungehjemmet Kværndrups åbning har der været stor interesse og efterspørgsel fra kommuner rundt om i hele landet. Omkring 20 kommuner har indtil videre været på besøg på gården for at blive klogere på det nye opholdssted og se faciliteterne.

Men trods de positive tilkendegivelser fra kommunerne er der stadig ledige pladser på Kværndrup. Det skyldes til dels det store og vigtige fokus på gruppedynamikker, dvs. sammensætningen af gruppen af børn og unge, som skal bo under samme tag.

”Gruppedynamikken er afsindig vigtig i et hus som vores. For hvis det ikke eksisterer, så er det rigtig svært at lave de støttende indsatser, som vi er her for. Så vold, kriminalitet eller misbrug det dur ikke her,” fortæller Kværndrups tilbudsleder, Morten Klintebjerg og suppleres af afdelingsleder Morten Koch:

”Det handler om at finde balancen. De pædagogiske indsatser skal matche hinanden i de situationer med børn, der kommer med omsorgssvigt versus retningslinjer for let autisme og ADHD. Det skal vi kunne se en samhørighed i, for ellers bliver vi for differentieret i huset, og så er der ikke balance.” 

Altiden Kværndrup Morten x 2

Afdelingsleder, Morten Koch (tv) og tilbudsleder, Morten Klintebjerg (th) er enige om at det er vigtigt at have fokus på sammensætningen af børn og unge på Kværndrup.

Klar til fremtiden

Børne- og ungehjemmet Kværndrups arbejde med børnene og de unge bygger på konkrete pædagogiske tilgange og faglige metoder bl.a. Low Arousal og Motiverende Samtaler. Værktøjer, som skal understøtte barnets og den unges udvikling, trivsel og læring med afsæt i de specifikke udfordringer og ressourcer, som det enkelte barn og den enkelte unge har. Ifølge afdelingsleder Morten Koch handler det om at møde barnet og den unge, hvor vedkommende er, og erstatte de negative mestringsstrategier med positive.

”Når man lander her, så kommer man med flossede nervetråde. Man har været under pres i en lang, lang periode for at holde sig selv oppe. Det oplever vi helt ned til syvårsalderen. De kommer med nogle barske historier, som har medvirket til, at de har skabt nogle mestringsstrategier for at overleve. Det er ikke ensbetydende med, at det er sunde mestringsstrategier. Men de har gjort det for at kunne holde livet i gang,” forklarer Morten Koch.

Målet og mission på opholdsstedet Kværndrup er derfor at skabe en så tryg, omsorgsfuld, inddragende og stabil base som muligt. Så børnene og de unge, der er anbragt uden for hjemmet på et tidspunkt i fremtiden, er klar til at stå på egne ben på den anden side af deres tid på Kværndrup.

”Vi skal gøre dem modige og stærke nok til at møde det samfund, der venter på den anden side. Det er vores mål og mission, og det arbejder vi benhårdt på hver dag”

Morten Koch, afdelingsleder, Altiden Kværndrup