Ældreområdet

Anna-Marie er sygeplejefaglig leder på Altidens friplejehjem Fribo Holte

Altiden Fribo Holte Anna-Marie sygeplejefaglig leder

Udover at have det overordnede sygeplejefaglige ansvar for hele friplejehjemmet bruger hun også meget tid på at opbygge en tryg og nær relation til både beboere og pårørende.

”Min vej til Fribo Holte kom gennem mange år som sygeplejerske både på hospitalet, i hjemmeplejen, på kommunale plejehjem, i lægepraksis og forskellige projekter. Så jeg har en bred erfaring fra andre steder end på et plejehjem, ” forklarer Anna-Marie. Hendes overordnede arbejdsbeskrivelse går ud på, at hun har det sygeplejerfaglige ansvar på hele Fribo Holte. Både når det handler om at friplejehjemmet lever op til de gældende kvalitetsstandarder, som kommunen har fastsat, men også i forhold til de overordnede standarder som sundhedsstyrelsen, styrelsen for patientsikkerhed, altså de rammesatte overordnede retningslinjer.

”Derudover er jeg stedfortræder for centerlederen, hvilket betyder, at vi har en tæt snak omkring hvilken vej, vil vi gerne, og når der er nogle beslutninger, der skal træffes på Fribo Holte, så er vi i en tæt dialog om hvad vi gerne vil, om vores drømme er for stedet.”

Hvad er det mest givende i hverdagen?

I Anna-Maries arbejde er der ikke to dage, der er ens. Hun har en meget blandet kalender, som både indeholder det sygeplejefaglige ansvar, og samtidigt kan være utrolig tæt på beboerne.

”Hver uge har jeg nogle faste beboere, jeg kommer hos, hvor jeg udfører en sygeplejefaglig indsats, som andre godt kunne gøre for mig på Fribo Holte. Men hvor jeg har valgt i samarbejde med beboeren simpelthen at have den her ugentlige kontakt til gavn for beboeren og mig og mit virke som sygeplejerske, som bliver holdt i live på den måde.”

Mød Anna-Marie i videoerne her, hvor hun bl.a. fortæller mere om det daglige arbejde med det sygeplejefaglige ansvar, hvad det vil sige at udføre palliation. Hvordan man på friplejehjemmet tager beboerne og deres pårørende i hånden i den sidste tid, og hvad der for hende er det mest givende i hverdagen.

Vil du arbejde hos os?

Altiden er en af Danmarks førende private velfærdsaktører med godt 1800 ansatte. Vi har tilbud til både børn, unge, voksne og ældre, og driver i dag plejehjem, friplejehjem, botilbud, børn- og ungehjem og hjemmepleje.