Ældreområdet

Altidens Ambassadørpris

Altiden ambassadørpris

I Altiden går vi op i at hylde vores kollegaer for deres daglige flotte indsats. Ambassadørprisen hylder ambassadører, der har gjort en særlig indsats, og over hele landet er der blevet sendt en lang række indstillinger ind. I dette kvartal har der været fokus på den gode corona-indsats. 

Det har været svært for os at vælge, men ud fra følgende kriterier har vi valgt at hylde fire ambassadører:

  • Beboernes behov i centrum
  • God faglig rollemodel for kolleger og viser vejen i nye processer og tiltag
  • Skabt initiativer til en indholdsrig hverdag i en helt særlig tid (både store og små)
  • Skabt tryghed og tillid blandt beboere/borgere og pårørende
  • God og rummelig kollega der har inspireret til teamånd og sammenhold.

 

De fire valgte ambassadører 

 

Tina Kristensen fra Christians Have Plejecenter

Stine Elgaard fra Solgården Plejecenter

Martin Larsen fra Bakkebo Omsorgscenter

Lobber Kock fra Gribskov Genoptræningcenter – udlånt til Botilbuddet Skipperstræde under corona

 

Et stort tillykke og TAK skal lyde til alle fire ambassadører. I er hverdagshelte!