Uncategorized

Altiden udvider på socialområdet med køb af to stærke og veletablerede virksomheder på Vestsjælland

Altiden Ekko børn og unge brætspil

SK Reflekt ApS og Huset Reflekt ApS bliver nu en del af Altiden – en af Danmarks største aktører inden for velfærdsydelser til børn, unge, voksne og ældre.

Altiden styrker positionen inden for socialområdet med opkøbet af to nye virksomheder, begge beliggende på Vestsjælland og kan nu tilbyde en endnu bredere vifte af udviklende forløb målrettet børn, unge og voksne.   

Både Social Konsulenterne Reflekt og Huset Reflekt er velrenommerede virksomheder kendt for høj kvalitet og en solid faglighed i tilbud målrettet børn, unge og familier. SK Reflekt tilbyder forebyggende og behandlende indsatser. Huset Reflekt er et opholdssted for børn og unge med særlige behov.

Det gode arbejde føres videre

”Vi er meget glade for, at de to virksomheder har takket ja til at blive en del af Altiden, og at de har tillid til, at vi sammen fører det gode arbejde videre. SK Reflekts konsulenttilbud, der er et nyt område for Altiden, vil være med til styrke vores udviklingsindsatser målrettet børn og unge yderligere,” fortæller Miriam Toft, administrerende direktør i Altiden.

Styrkede indsatser

SK Reflekt blev grundlagt i 2007, og Huset Reflekt i 2017 af Hans Avenstrup og Morten Klintebjerg Hansen. Virksomhederne beskæftiger i dag godt 50 medarbejdere.
”SK Reflekt har været igennem en stor udvikling. Vi har valgt at blive en del af Altiden, blandt andet fordi det er en virksomhed kendt for kvalitet og med et værdisæt, som vi kan tilslutte os. Altiden har en stor organisation i ryggen, som vil sikre en fortsat udvikling for tilbuddene, ” fortæller Hans Avenstrup, direktør i SK Reflekt.

”Nu forener vi kræfterne med Altiden, blandt andet for at sikre fortsat udvikling af vores gode kompetencer, såvel som behandlingsforløb. Det vil skabe flere muligheder for virksomhederne såvel som de borgere, som er tilknyttet,” fortæller direktør i Huset Reflekt, Morten Klintebjerg Hansen.

Større bredde i tilbuddene

Med opkøbet af de to virksomheder styrker Altiden yderligere sine tilbud målrettet børn og unge og kan nu tilbyde ca. 140 pladser på bosteder og behandlingstilbud over hele Danmark.

”Vi glæder os til at byde SK Reflekt og Huset Reflekt velkommen i Altiden-familien og til at tilbyde en endnu større bredde i vores tilbud,” fortæller Miriam Toft og understreger:  ”Selvom Altiden nu bliver en større aktør på socialområdet, så holder vi fast i vores tilgang med fokus på den enkelte og på at tilbyde individuelle forløb – for alle mennesker er forskellige, og ingen behov er ens.”

Fortsat fokus på den bedst mulige udvikling

Ejerskiftet til Altiden kommer ikke til at betyde ændringer i dagligdagen for de børn, unge og familier som i dag er i et tilbud i de to virksomheder. Alle medarbejdere fortsætter deres fagkompetente arbejde i Altiden med det samme fokus på at skabe trygge rammer og den bedst mulige udvikling.

Altiden overtager ejerskabet af SK Reflekt ApS og Huset Reflekt ApS 30. juni 2022. Altiden har allerede en lang række tilbud på socialområdet målrettet børn, unge og voksne.

For yderligere oplysninger kontakt
Administrerende direktør i Altiden, Miriam Toft tlf.: 3078 5403

Om Altiden
Altiden er en af Danmarks førende private velfærdsaktører med godt 2000 ansatte og leverer velfærdsydelser over hele Danmark. Altiden driver blandt andet plejecentre, bo- og opholdssteder, genoptræning og har siden 2000 opbygget stor erfaring inden for højt kvalificeret pleje, omsorg og støtte til mennesker i alle aldre. På socialområdet tilbyder Altiden 350 antal pladser. Altiden er en del af Ambea – Nordens førende omsorgsaktør med ca. 26.000 ansatte. Du kan læse mere på www.altiden.dk.

Om SK Reflekt og Huset Reflekt
SK Reflekt tilbyder pædagogisk støtte og fleksible behandlingsindsatser til børn, unge, voksne og familier, hvor der er mistrivsel. SK Reflekt består af 30 professionelle konsulenter, som udfører relations- og andet behandlingsarbejde i tæt samarbejde med kommune og øvrige samarbejdspartnere.

Huset Reflekt er et botilbud på ni pladser målrettet børn og unge med særlige behov.

De to virksomheden ligger i Slagelse. Læs mere på skreflekt.dk og husetreflekt.dk