Se Altidens tilbud til voksne

På Altidens tilbud for voksne borgere skaber vi trygge hjem, der inviterer til fællesskab, gode oplevelser og nærhed. Vi støtter borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne og selvstændige. Vi tilbyder også støtte og omsorg i eget hjem eller mulighed for at være tilknyttet et af vores netværk, hvor man har adgang til at deltage i et fællesskab samtidig med, at man får hjælp og støtte i egen bolig. Her kan du finde mere information om Altidens forskellige tilbud til voksne.

Botilbud

Hjemlig følelse i en tryg hverdag med høj faglig kvalitet

Altiden Ekko tilsyn botilbud voksne borger medarbejder konsulenterne

Støtte i eget hjem

Understøtter og motiverer borgerens kompetencer

Altiden botilbud støtte i hverdagen voksne køkken

Til visitatorer

Altiden kan altid finde et tilbud, der passer den enkelte borger. Kontakt os, så finder vi en løsning sammen.

Her finder du alle Altidens tilbud til voksne