Paragraf 107

Midlertidigt ophold til voksne med psykisk nedsat funktionsevne

Altiden har en række botilbud til midlertidigt ophold for voksne borgere efter Servicelovens § 107. Vores botilbud er fordelt rundt i Danmark og godkendt til en række forskellige målgrupper.

Har du brug for mere viden om vores botilbud, kan du finde alle tilbud i oversigten herunder.

Ved hvert enkelt botilbud kan du læse om målgruppen, de fysiske rammer, hverdagen på botilbuddet og den pædagogiske tilgang.

Kontakt os

Et samlet nummer for visitation til vores tilbud

71 96 12 48

Under “Flere valgmuligheder” finder du Altidens tilbud opdelt i paragraffer