Angst

Angst er en af de mest udbredte psykiske sygdomme i Danmark. Over en tredjedel af dem, der henvender sig til deres læge med et psykisk problem, klager over angst. Mindst hver tiende dansker bliver ramt af angst én gang i livet.

Angstens mange ansigter

Som udgangspunkt er angst en naturlig reaktion, når man bliver bange eller noget opleves som værende farligt. Angsten gør, at man kan reagere hurtigt og flygte eller forsvare sig, hvis der opstår en faretruende situation.

Ved sygelig angst er angsten overdreven og urimelig. Det kan fx være panikangst, fobier og generaliseret angst.

Angsten opstår i situationer, som egentlig ikke er farlige. Den kommer ud af den blå luft i supermarkedet eller bussen. Eller den er en del af hverdagen, hvor man er mere eller mindre angst hele tiden.

Typer af alvorlige angstlidelser

  • Panikangst er tilbagevendende anfald af alvorlig angst (panik). Panikangst er ikke knyttet til specielle situationer eller omstændigheder. Derfor kan man ikke forudsige anfald.
  • Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) opstår som en forsinket eller langvarig reaktion på en belastende oplevelse. Det kan også være en reaktion på en truende eller katastrofal situation, som de fleste vil føle er meget ubehagelig. Reaktionen kommer uger til måneder efter.
  • Fobisk angst er en gruppe lidelser, hvor angsten altid opstå i bestemte situationer, uden at der er en reel fare. Derfor undgår personen disse situationer eller oplever dem med frygt, fx ved angst for åbne pladser eller lukkede rum.
  • Generaliseret angst er generaliseret og vedvarende, men ikke knyttet til en bestemt situation eller omstændighed. Man siger, at angsten er “frit flydende”. De centrale symptomer er forskellige.
Altiden ekko ung voksen angst

Symptomer

Når man har angst, kan det komme til udtryk med både fysiske symptomer så som åndenød, kvalme, hjertebanken. Og som psykiske symptomer, hvor man føler sig anspændt, ængstelig, er bange for at dø eller miste forstanden.

De forskellige symptomer kan forstærke hinanden og skabe en ond cirkel, hvor angsten kommer til at fylde mere og mere. Dette kan resultere i, at man trækker sig helt fra omverden, hvilket kan gøre, at man bliver isoleret og ensom. For mange hjælper det at tale åbent om angsten og anerkende den.

Angst kan lede til misbrug af alkohol, medicin og stoffer, som et forsøg på at dæmpe og styre angsten f.eks. ved fobier.

Behandling

Angst kan alt efter typen og sværhedsgraden for manges vedkommende behandles. Det er dog forskelligt, hvilken type af samtalebehandling, der er bedst for den enkelte. Psykoterapi og medicin er de to vigtigste behandlingsformer – kombineret.


Kilder: Psykiatrifonden.dk og Sundhed.dk