ADHD og ADD

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) er en af ​​de mest almindelige neuropsykiatriske funktionsnedsættelser. På dansk hedder diagnosen ´Hyperkinetisk forstyrrelse´. Karakteristisk for ADHD er vanskeligheder med opmærksomhed, impulskontrol og overaktivitet. Symptomerne kan opstå individuelt eller i kombination med hinanden. Omkring fem procent af alle børn i verden har ADHD, og ​​problemerne fortsætter ofte i voksenalderen.

ADHD er en fælles betegnelse, der omfatter ADHD og ADD. Ved ADD mangler hyperaktiviteten, personer med ADD har en tendens til at have et lavere aktivitetsniveau end normalt, og der lægges vægt på opmærksomhedsproblemer. Den kaldes derfor også for den stille ADHD.

Symptomerne på ADHD er:

 • opmærksomhedsproblemer
 • hyperaktivitet
 • impulsivitet

Det betyder blandt andet, at man kan have…

 • problemer med at skabe overblik og struktur.
 • vanskeligheder med at planlægge aktiviteter (f.eks. hvornår på dagen skal jeg til fritidsaktiviteter, hvor lang tid før skal jeg gå hjemmefra for at nå at være et bestemt sted på et givet tidspunkt mm.) 
 • forringet arbejdshukommelse (som giver problemer med at huske flere ting ad gangen og dermed at planlægge og strukturere). 
 • dårlig tidsfornemmelse.

Komorbiditet til ADHD

Hos voksne er angst, depression, misbrug og personlighedsforstyrrelser de sygdomme, som oftest ses sammen med ADHD. Der findes andre tilstande, der kan ligne ADHD. Man skal derfor også overveje, om barnet kan have f.eks.:

 • Indlæringsvanskeligheder
 • Stemningsforstyrrelser
 • Epilepsi
 • Syns- og høreproblemer
 • Tourettes syndrom

Opmærksomhedsvanskeligheder og impulsivitet

Opmærksomhedsvanskeligheder betyder, at personer med ADHD har svært ved at fastholde opmærksomheden over tid. Det er særligt bemærkelsesværdigt, når det kommer til at samle energi og motivation inden en opgave og organisere, hvad der skal gøres.

Impulsivitet betyder vanskeligheder med at bremse og kontrollere sine impulser. Det betyder blandt andet, at en person med ADHD kan have problemer med at holde sine reaktioner tilbage, lytte fuldt ud, før man svarer, og tænke sig om, før man handler. Manglende impulskontrol kan derfor medvirke, at man risikerer at blive snydt eller gøre ting uden at se, hvilke konsekvenser det kan få.

Overaktivitet og individuelle overvejelser

Overaktivitet kommer til udtryk på forskellige måder. Mange børn med ADHD er i konstant bevægelse eller har svært ved at holde hænder og fødder i ro. Voksne med ADHD oplever ofte rastløshed og har svært ved at sætte farten ned. Det er dog vigtigt at pointere, at ikke alle med ADHD er hyperaktive eller impulsive. Man skal opfylde mindst ét af nedenstående impulsive kriterier:

 • Man svarer, før spørgsmålet er afsluttet.
 • Man kan ikke vente på tur.
 • Man afbryder andre.
 • Man taler for meget.

For at hjælpe en person med ADHD, er det hensigtsmæssigt at tage individuelle hensyn og se, hvordan hverdagen kan indrettes ud fra den enkeltes behov. Det kan handle om:

 • at sørge for regelmæssig søvn og måltider.
 • at vide, hvad der skal ske hver dag, f.eks. med en visuel stor kalender.
 • at bruge pauser, afbrydelser. En pause fra social stimulering er meget effektiv.
 • at mindske forandringer/overgange mellem aktiviteter.

Kilder: Nytida.se, Psykiatrifonden.dk, Sundhed.dk

Her finder du alle Altidens tilbud