Socialkonsulenter

Altiden Socialkonsulenter udfører relations- og andet behandlingsarbejde i belastede og socialt udsatte miljøer for at hjælpe børn, unge, voksne og familier på rette kurs igen. Vi tilbyder pædagogiske interventioner og fleksible behandlingsindsatser. Vores ydelser hjælper det enkelte menneske med at udvikle egne livsfærdigheder i arbejdet med at skabe en mere positiv og konstruktiv hverdag.

Hvem er Altidens Socialkonsulenter?

Altidens Socialkonsulenter er et professionelt pædagogisk behandlingstilbud, der ud fra en ressourceorienteret, løsningsfokuseret og systemisk perspektiv, som støtter og rådgiver til udvikling i den enkeltes nærmiljø.

Vi henvender os hovedsageligt til kommuner, men også til institutioner og andre, som har brug for hjælp til at løse opgaver i forhold til udsatte børn, unge og familier.

I samråd med den enkelte samarbejdspartner tilpasser vi indsatsen for at matche den enkelte unge eller families behov bedst muligt, indsatsen skal være mindst mulig – men tilstrækkelig. Vi har mange års erfaring med tværfagligt samarbejde og navigerer sikkert og troværdigt i alle fagområder.

Hvem kan vi hjælpe?

Vi arbejder hovedsageligt forebyggende – men også under og efter anbringelser. Vi styrker sårbare børn, unge, voksne og familiers livsduelighed og forståelser – ud fra et løsningsfokuseret perspektiv.

Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer tilbyder vi en behandlende indsats. Uhensigtsmæssige mønstre og adfærd ændres af egen vilje. Social forståelse og kompetencer styrkes til en vedvarende udvikling med det formål at kunne klare sig selv.

Tilbud i nærmiljøet

Altidens Socialkonsulenter arbejder som udgangspunkt i borgernes nærmiljø, men vi har også to huse i centrum af Slagelse, tæt på tog- og busforbindelser.

Vi har positive erfaringer med synergien i vores huse. Lokalerne er lyse og imødekommende, og de er velegnede til familiesamtaler, samvær, bo-træningsopgaver, kontaktarbejde, socialisering/relations dannende, mødevirksomhed mv.

Både i vores egne lokaler og i borgernes nærmiljø tilbyder vi løsningfokuserede terapeutiske samtaler, PAS analyser, NADA behandling, mindfulness forløb, kostvejledning m.m.

Kontakt visitation

Her finder du nummeret til vores fælles visitation på socialområdet:

71 96 12 48

Kontakt os

Vil du vide mere om Altidens Socialkonsulenter, er du velkommen til at kontakte os, så finder vi en løsning sammen.

Altiden Ekko opholdssteder børn og unge pige sofa mobil

Værd at vide som barn og ung

En socialkonsulent i Altiden er en ressource voksen, der som din kontaktperson støtter og guider dig i at træffe gode valg i dit liv og hjælper dig til at holde fast i gode beslutninger – en tydelig og troværdig samtalepartner. 

Typisk tager kontaktpersonen udgangspunkt i det, der allerede virker for dig, men støtter dig samtidigt i at tage imod nye udfordringer, som giver dig flere kompetencer og større forståelse, så du bliver bedre til at håndtere dit eget liv.

I mødes typisk en gang eller to om ugen, det afhænger meget af hvilke konkrete mål, der arbejdes med. I kan i princippet mødes hvor som helst, men som regel er det hjemme hos dig eller i et af vores huse.

Støtte til skole, job og bolig

Altidens socialkonsulenter kan også hjælpe dig med fastholdelse eller genetablering af skole og uddannelsesforløb samt støtte med lektier, arbejde, søgning af praktikpladser, fritidsjob mv. Vi kan også være behjælpelige med økonomistyring, rengøring, kostvejledning og generel struktur i hverdagen – f.eks. når du flytter i egen bolig Vi støtter dig med det, du har brug for!

Inspirerende aktiviteter

Det er vores erfaring, at vi igennem aktivitetsbaseret samvær får skabt gode vilkår for etablering af tillid. Og den tillid er med til at danne grundlag for en sund kontakt og udviklende relation, hvor svære samtaleemner bliver nemmere at italesætte og behandle.

Udover tiden med din kontaktperson, kan du få mulighed for at deltage i vores fællesarrangementer. Det kan f.eks. være filmaftener, ture til skateparks, teaterture, hardball arrangementer, strandture, mountainbiketure, fisketure, temaftener mv.

Vi tilbyder også fællesaftener i forbindelse med årlige højtider såsom f.eks. jule- og påskefrokoster.
I forbindelse med ferieperioder kan du komme med på hyggelige udflugter og sjove ture. Og når din kontaktperson holder fri eller er på ferie, er der altid en anden i teamet, du kan kontakte, idet du altid har et helt team af kontaktpersoner.

Hvordan får jeg en kontaktperson?

Altidens socialkonsulenter samarbejder med mange kommuner, og det er kommunerne, som henviser til vores tilbud.

Hvis du vil vide mere om hvordan det foregår og vores tilbud, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Områdechef

Hans Avenstrup

Tlf.: 22 42 35 90
Mail: hans.avenstrup@altiden.dk

Altiden Ekko børn og unge familiekonsulenter med ung

Er du forældre eller plejeforældre?

Altidens socialkonsulenter har en række tilbud, der kan hjælpe din familie til at genvinde sammenholdet og glæden ved hinanden.

Samværsforløb

Et samværsforløb er til dig, hvis barn/unge er anbragt i plejefamilie eller på et opholdssted, og hvor den kommunale forvaltning har vurderet, at det er bedst, at du mødes med barnet/den unge i trygge og kontrollerede rammer, hvor der er en samværskonsulent til stede.

Vi tilbyder både støttede og overvågede samvær. Ved et støttet samvær er konsulenten til stede, men kan, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, trække sig i kortere tid. Konsulenten er ligeledes støttende med forskellige pædagogiske vinkler og forslag til både metoder og aktiviteter. Desuden støtter vi jer som forældre i at møde barnet/den unge på en passende måde, hvor barnet/den unge føler sig set og forstået. Det er vigtigt, at barnets/den unges grænser ikke overskrides.

Ved overvåget samvær er konsulenten til stede hele tiden. Vedkommende er observerende og støtter som udgangspunkt kun, når det er højst nødvendigt.
Vores lokaler er indrettet med en hjemlig og afslappet atmosfære, og der er en have, som kan leges i.

Familiebehandling

Oplever I en eller anden form for mistrivsel i familien, så kan familiebehandling være gavnligt for jer.

Familiebehandling er en forebyggende indsats, hvor vi arbejder med at genvinde forståelsen for hinanden og det nødvendige overskud til at drage den nødvendige omsorg for sine børn. Formålet er at genskabe familiesammenholdet og glæden. 

Ud fra et løsningsfokuseret perspektiv, udarbejder vi i fællesskab med familie, sagsbehandler og konsulent en plan for, hvad der skal forandres for, at trivslen for børnene og familien som helhed forbedres.

Familierådgivning

Familierådgivning omfatter strukturerede, løsningsfokuserede og målrettede samtaler om børn og unges opdragelse. 

Gennem rådgivningen synliggøres forældres eksisterende ressourcer samtidigt med at de videreudvikles. Derudover styrkes relationen mellem forældre og barnet/den unge.

Via dialog arbejdes der med forståelse, erfaringer, reaktioner, bekymringer og alternative handlemuligheder.

Læs mere om rettigheder for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Socialstyrelsen.dk

Kontakt os

Vil du vide mere om Altidens Socialkonsulenter, er du velkommen til at kontakte os, så finder vi en løsning sammen.

Her finder du alle tilbud hos Altidens Socialkonsulenter