Børne- og ungehjem

Et børne- og ungehjem i Altiden, det der tidligere blev kaldt opholdssted, er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom. Målet med et børne- og ungehjem hos Altiden er at give alle børn/unge lige muligheder i livet. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkel. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp – men ikke alle har brug for den samme hjælp. Gennem en faglig, pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. 

Frisk start på et børne- og ungehjem

Altidens børne- og ungehjem (tidl. kaldet opholdssted) henvender sig til børn og unge i alderen 7-17 år, hvor der er behov for specialiseret støtte. Børnenes/de unges udfordringer kan blandt andet omfatte opmærksomhedsforstyrrelse – ADHD og autismespektrum, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser.

Det er som oftest en svær situation for både børn og forældre, når børnene flytter til et børne- og ungehjem og ikke længere kan bo hjemme. Vores erfaring viser dog, at flytningen kan være med til at sikre en forstærket rela­tion mellem børnene/de unge og deres forældre på den lange bane.

Når børnene kommer hjemmefra, giver det mulighed for en frisk start, hvor relationen kan bygges op ud fra nogle nye forudsætninger, og sammen med den pæda­gogiske indsats støttes børnene ind i en god udvikling. Forældre og pårørende indgår fortsat som en vigtig del af barnets liv, selvom man flytter til et børne- og ungehjem.

Børn/unge kan flytte på et børne- og ungehjem både frivilligt og ufrivilligt. Forskellen på frivillig og ufrivillig hænger sammen med forældrenes samtykke. Hvis forældrene ikke vil samtykke, er det op til kommunen at vurdere, om der er grundlag for anbringelse uden samtykke.

Kontakt visitation

Her finder du nummeret til vores fælles visitation på socialområdet:

71 96 12 48

Altiden Ekko opholdssteder børn og unge pige sofa mobil

Et hjem med primære omsorgspersoner

Hos Altiden lægger vi vægt på, at et børne- og ungehjem (tidl. kaldet opholdssted) er børnenes/de unges hjem. Det er et hjem, hvor de mærker voksen omsorg fra og kontakt med personalet. De oplever en fortrolig voksen, som de kan snakke med, en madpakke til skolen og fredagsslik foran fjernsynet fredag aften. Hvert barn/ung har en primær omsorgsperson eller et omsorgsteam, som sammen med det øvrige personale er engageret i barnets/den unges liv.

Dette engagement omfatter alt fra deltagelse i forældremøder til opbakning af relationer og til at tage initiativ til, at barnet/den unge får besøg af legekammerater/venner. I teenageårene hjælpes og støttes barnet/den unge i det hele taget med at kunne begå sig i ungelivet.

Altidens børne- og ungehjem skal være hjem, hvor børnene/de unge oplever tryghed. Det er en tryg base, hvor der er voksne, som rummer barnet/den unge og de udfordringer, som barnet/den unge kommer til at opleve i løbet af sin barndom og sit ungeliv.

Støtte i hverdagslivet

På børne- og ungehjemmet (tidl. kaldet opholdssted) vil barnet/den unge have en fast og forudsigelig hverdagsstruktur med skole/beskæftigelse og fritidsinteresser, tilpasset den enkeltes behov og udviklingstrin. Børnene/de unge vil opleve en støtte og opbakning fra personalet, så de får en tro på sig selv i forhold til skole/beskæftigelse, sociale relationer og fritidsinteresser. Hos Altiden lægger vi stor vægt på, at fritidsinteresser skaber succesoplevelser, der giver selvtillid.

Mange af vores børne- og ungehjem kan også tilbyde forskellige aktiviteter i tilknytning til hjemmet, som inviterer til gode timer i hobbyværkstedet, fodbold på græsplænen eller bare hygge ved bålpladsen.

Samværet med forældre

Samværet med forældrene bliver fastlagt af kommunen, men det sker i dialog med barnet/den unge. Vi samarbejder med barnet/den unge og forældrene om at skabe en god struktur i samværet. Hvis barnet f.eks. har brug for støtte ved et hjemmebesøg, tager personalet gerne med for at skabe et trygt besøg. Hos Altiden inviterer vi forældrene med til de nye traditioner, som børnene får på børne- og ungehjemmet (tidl. kaldet opholdsstedet), såsom julearrangementer, påskefrokoster og sommerfester.

Læs mere om de forskellige former for anbringelser

Socialstyrelsen.dk

Læs mere om rettigheder for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Socialstyrelsen.dk

Her finder du alle Altidens børne- og ungehjem