Nyheder

Altiden Socialkonsulenter vinder Ambeas Kvalitetspris 2023

Altiden Socialkonsulenterne kvalitetspris

En enig dommerkomite pegede på Altiden Socialkonsulenter som den danske vinder af Ambeas Kvalitetspris 2023 ved prisoverrækkelsen, der igen i år fandt sted på den smukke svenske kulturhistoriske Hufvudsta Gård.

Stort tillykke til områdechef Hans Avenstrup og hans team, hvorfra Karina Steensen og Jonas Hedegaard Persson også deltog sammen med regionschef, Gitte Bak Rios, der fortæller om valget af vinderen:

”Det er meget velfortjent, at Altiden Socialkonsulenter vinder Ambeas Kvalitetspris 2023. De formår i den grad at skabe høj kvalitet i deres arbejde med udsatte familier/børn/unge, hvor deres professionelle fokus på match mellem konsulent og den aktuelle opgave er afgørende for deres gode resultater,” forklarer Gitte Bak Rios.

“Samtidig har Altiden Socialkonsulenter høj medarbejdertilfredshed, hvor blandt andet faglig sparring, plads til usikkerhed/sårbarhed, kollegial omsorg og forskellige frivillige personalearrangementer er elementer, som skaber trivsel og psykologisk tryghed. De skaber positive relationer i såvel deres indsatser som til hinanden. Hvilket bevirker, at de lykkes med at gøre verden lidt bedre, ét menneske ad gangen.”

Stolte vindere

Vinderholdet var også begejstrede og taknemmelige over at modtage Ambeas Kvalitetspris.

“Særligt på grund af vores fokus på prioritering af den gode arbejdskultur, fleksibilitet i opgaveløsning og medarbejderindflydelse, som er nogle vigtige grundsten i hele tiden at have et afstemt overskud i arbejdet med de børn, unge og familier, vi bliver tilknyttet,” forklarer områdechef, Hans Avenstrup, og fortsætter:

Det var i det hele taget en begivenhedsrig dag for alle. Særligt mødet med flere af de nordiske kollegaer.

“Det var inspirerende at få en overordnet indsigt i de mange forskellige tilbud/ydelser. Vi sad tilbage med oplevelsen af at være en del af noget helt særligt, som rækker meget længere ud end danske kommune- og regionsgrænser, men helt ud over landegrænser. Summen af vores nordiske faglighed ansporer en yderligere nysgerrighed hos os i forhold til udviklingen af vores tilbud/ydelser med samarbejde og kompetencer med borgernes livskvalitet for øje,” fortæller Hans Avenstrup.

Om Ambea Kvalitetspris

Kvalitetsprisen er Ambeas interne pris, der er skabt for at fremhæve og gøre opmærksom på tilbud/ydelser, der har taget en helhedsorienteret tilgang til kvalitet og udviklet forretningen. Prisen er blevet uddelt årligt siden 2015. Af de tilbud/ydelser, der er nomineret til Ambeas Kvalitetspris 2023 (enten ved at indsende en nominering eller ved at lade en anden nominere dem), kæmper tre tilbud/ydelser i hvert forretningsområde om at vinde prisen. For hvert forretningsområde udvælges herefter en vinder og to æresprismodtagere.

“Jeg er stolt af, hvordan vi arbejder med kvalitet i hele organisationen. Det, der er vigtigt, når vi taler om kvalitet, er, at vi er forankret i vores arbejdsmetoder. Og at vi handler ud fra vores værdier i hverdagen,” fortalte Mark Jensen, CEO Ambea i forbindelse med overrækkelsen.

I år var udover Altiden Socialkonsulenterne også botilbuddene Luneborg og Landerupgaard nomineret.

Landerupgaard Kvalitetspris
Botilbuddet Landerupgaard var repræsenteret ved tilbudsleder, Susanne Cederberg, Nicole Lau, Malene Juhl Nielsen og regionschef Alice Gade Jensen.
Luneborg Kvalitetspris
Botilbuddet Luneborg var repræsenteret ved tilbudsleder Kaare Johansen, afdelingsleder Susanne Eichner, SSA Lene Holm Jørgensen og regionschef, Alice Gade Jensen.

Tre stærke nominerede

Dagen startede med en eftermiddag dedikeret til viden. Her fik de nominerede hold et inspirationsforedrag af Ambea læringsportal, Lära. Oplægget tog udgangspunkt i, hvordan man arbejder med at gå fra omsorgstræthed til medfølelse. Senere præsenterede alle de nominerede deres tilbud og/eller ydelse.

“Det har været og er altid en stor glæde at være med og høre de gode historier fra de forskellige områder,” forklarede Altidens adm. direktør, Jan Wilken.

”Fordi det er rørende. Samtidigt med, at det er befordrende for troen på, at vi mennesker kan gøre noget godt i en tid, som er så urolig. Og hvor mennesker gør så meget ondt ved hinanden, så er vi faktisk en virksomhed, der prøver at gøre godt. Vi havde tre stærke bud med i år alle fra Altidens socialområdet. Og jeg er utrolig stolt over den store indsats, medarbejderne gør. Også set i lyset af, at vi jo netop på socialområdet er en sammenbragt familie, som stadig arbejder mod at sikre én samlet kvalitetsmodel.”

Stort tillykke til vinderne og de nominerede! I er sammen med alle medarbejdere i Altiden med til at gøre verden lidt bedre, ét menneske ad gangen.