Ældreområdet

100 ledere til Altiden Samling: Vi er ét Altiden

Altiden Samling 2023 fællesfoto

Det var det gennemgående tema, da over 100 ledere mødtes til Altiden Samling i Middelfart til en inspirerende dag med øvelser, refleksioner og engagerede diskussioner på tværs af afdelinger og fagområder. En dag med fokus på, hvordan Altidens vision, værdier, kultur og adfærdskodeks lever i hverdagen sammen med kollegerne og borgerne. Og hvordan alle medarbejdere bliver en del af ét Altiden.

Forbundet på tværs

”Vi ville gerne være mødtes tidligere, men nu er vi her. Og det er jeg superglad for,” indledte administrerende direktør Jan Wilken med at sige, da mere end 100 ledere fra alle dele af Altiden mødtes den 3. maj. Og at dømme på stemning og engagement var det tydeligt, at han ikke var alene om det.

”Vi har alle forskellige opgaver. Men uanset hvor i Altiden man er fra, så er der ting, der binder os sammen på tværs. Vi arbejder for at gøre verden bedre, ét menneske ad gangen. Vi har nogle fælles værdier, vi deler, og vi har en fælles platform. Det giver mening, når man som medarbejder kan se meningen med det og sammenhængen,” fortsatte Jan Wilken og skrev REKA på en tavle. Et ord, som medarbejderne i Altiden, nu er i gang med lære og vænne sig til.

Ordet REKA er dannet af startbogstaverne i Altidens fire værdier – Respekt – Enkelthed – Kundskab – Ansvar. Og REKA var udgangspunkt for første øvelse, hvor lederne skulle tale om, hvordan værdierne giver mening i hverdagen.

Altiden Samling 2023 gruppefoto
Altiden Samling 2023 Bord inspirationskatalog
Altiden Samling 2023 Tue Isaksen

Læs mere: Om Altidens historie, vision og værdier

Vilje til samarbejde

Dagen bestod af en lang række praktiske øvelser, hvor lederne i grupper skulle diskutere både vision, værdier, adfærdskodeks og kulturen på tværs af afdelinger og fagområder.

Deltagerne skulle både finde genstande og replikker, der kendetegner kulturen og kulturtræk, som var henholdsvis positivt og negativt. Det blev til en levende diskussion, og kulturtræk, der gik igen var eksempelvis ”vi er gode til at hjælpe hinanden”, ”positiv stemning” og ”korte kommandoveje”. Mens sætninger, der gik igen var ”Borgeren i centrum”, ”vi spiller hinanden gode” og ”det skal nok gå”.

Dagens gruppearbejde imponerede da også Hanne Staanum, der er chef for ældreområdet i Altiden.

“Jeg føler mig meget inspireret af viljen til at samarbejde på tværs af både socialområdet og ældreområdet”

Hanne Staanum, chef for ældreområdet i Altiden

”Gruppearbejdet var superinspirerende. Man kan mærke, at lederne vil hinanden uanset, hvor de er ansat. Og at der ikke er langt mellem os uanset hvilken position, vi har i virksomheden. Der er stort potentiale i det. Det er ren dynamit,” fortalte Hanne Staanum efter dagens øvelser.

Også Jan Wilken bemærkede ledernes store engagement i både gruppearbejde og diskussionerne i plenum.

”Jeg tager engagementet med fra i dag, og den evne til tillidsfuldt at fortælle om både gode ting og udfordringer. Det viser, at vi kan nå rigtig langt med denne her organisation. Med en fælles kultur i Altiden, så kan vi udrette endnu mere. Fordi vi begynder at føle en samhørighed, hvor det ikke kun er enkeltpræstationer, men teampræstationer i ét samlet Altiden, ” sagde Jan Wilken.

Arbejdet skal med hjem

Ledernes opgave er nu ifølge HR-direktør i Altiden Helle Mørk Balling at tage både engagement og refleksioner med hjem og arbejde videre med det sammen med medarbejderne i deres team.

”Hver leder har fået en masse materiale med hjem, som omhandler de ting, vi har været igennem på dagen. Det er ”Vores verden”, Altidens adfærdskodeks og inspirationsmateriale. Med det kan de helt konkret arbejde med medarbejderne om, hvad er det for en kultur, vi har her i Altiden. Så vi håber, mange ting bliver tydelige i det videre arbejde. Men det er jo kun begyndelsen. Det handler også om at gøre det løbende,” sagde Helle Mørk Balling efter dagen.