Ældreområdet

Altiden genvinder stor kontrakt i Gribskov Kommune

Gribskov kommune plejehjem kontrakt Altiden

Altiden fortsætter med at stå for driften af de to plejecentre, Skovsminde og Bakkebo samt Holbohave, der er et dagcenter for mennesker med demens. Velfærdschef for ældreområdet i Altiden, Hanne Staanum understreger vigtigheden af, at Altiden med sit indgående kendskab til beboere og pårørende kan sikre tryghed og omsorg til alle i et fortsat godt samarbejde med Gribskov Kommune.

”Vi er virkelig glade for, at Altiden igen blev valgt til at være leverandør af god ældrepleje i Gribskov kommune i de kommende mange år,” fortæller Hanne Staanum.

”Vi ser nu ind i en spændende fremtid, hvor Altiden vil stå på mål for solid og værdig ældrepleje, men også nytænkning på et af de store velfærdsområder i Danmark.”

Omsorg af høj kvalitet

I valget af Altiden som fortsat samarbejdspartner har Gribskov kommune lagt vægt seks kvalitetskriterier: Hjemlighed, den gode indflytning, en værdig afsked med livet, naturen som ressource på plejecenteret, samarbejde med familier og det gode dagcenter for borgere med demens.

Mange af elementerne indgår i Altidens omsorgsmodel – Den gode dag, der tager udgangspunkt i det nationale værdigrundlag for ældreplejen og er et redskab for virksomhedens daglige arbejde. Alle Altidens medarbejdere arbejder ud fra Den gode dag, der danner grundlaget for at skabe nærværende omsorg.

”Det har været en spændende proces, hvor vi har skulle kombinere Gribskov Kommunes ønsker for det gode ældreliv og mange aktivitetstilbud med de grundlæggende værdier og tilgange, som Altiden står for,” forklarer Hanne Staanum.

”Jeg vil give en særlig stor tak til både medarbejdere og ledere på de tre centre. De har gennem årene sørget for at levere høj kvalitet i plejen og sikre værdighed for de ældre, som bor og kommer hos os. Deres indsats har helt sikkert været afgørende for, at vi nu kan fortsætte det gode samarbejde med Gribskov Kommune.”

Kontinuitet og erfaring

I Gribskov Kommunes Udvalg for Ældre, Social og Sundhed, fortæller formand Helle Lund, at Altiden leverede et tilbud af høj kvalitet, og at udfaldet af udbuddet betyder, at den kontinuitet og erfaring med opgaveløsningen, som er opbygget, kan fortsættes og udvikles.

En forventning, som Hanne Staanum, Altidens velfærdschef på ældreområdet deler:

”Vi glæder os meget til at tage hul på endnu en kontraktperiode og få foldet alle de nye indsatser ud til glæde for både nuværende, men også kommende beboere på plejecentrene og i dagcentret.” Altiden genvandt tidligere i år udbuddet på socialområdet i Gribskov vedr. botilbuddene Kirkeleddet 6 og 8 samt en ny afdeling på Kirkeleddet 10-20. Samlet set vidner tilbuddene om et rigtig velfungerende offentligt-privat samarbejde, som Altiden ser frem til at fortsætte med Gribskov Kommune.