Altiden socialområdet

Altiden genvinder kontrakten på tilbuddene på Kirkeleddet

Altiden Underskrift udbud Jan Wilken Margit Tina Kirkeleddet

Tilbudschef i Altiden, Tina Søgaard fortsætter med stå i spidsen for den daglige drift i Græsted af tilbuddene Kirkeleddet 6 og 8 samt en ny afdeling på Kirkeleddet 10-20, efter at en fornyelse af kontrakten mellem Gribskov kommune og Altiden er blevet underskrevet.

Lokalsamfundet i fokus

Altiden kommer i den nye kontrakt til at arbejde med Gribskovs ambitioner om bl.a. at have lokalsamfundet i fokus.

”Vi arbejder med at understøtte borgerne i at have flere sociale relationer og være en del af det lokale samfund og skabe et netværk der,” forklarer Kirkeleddets tilbudschef, Tina Søgaard.

”F.eks. afholdes der til august en lokal festival ”Rock ved Ruinen” i Søborg. Den er drevet af frivillige, hvor   alle er velkomne med det, man nu engang kan bidrage med. Borgerne på Kirkeleddet vil gerne deltage og et par stykker har også meldt sig som frivillige og får en opgave på festivalen. Det er bare ét eksempel på, hvordan vi arbejder med at støtte borgerne i at blive en del af lokalsamfundet.”

Altidens værdier og vision falder i det hele taget godt i tråd med Gribskov kommunens ambitioner.

”Vi lytter til borgerens behov og ser muligheder sammen. Med åbningen af yderligere en afdeling på Kirkeleddet vil vi i Altiden have fokus på synergien mellem de tre afdelinger og arbejde med muligheden for at skabe sociale fællesskaber i respekt for den enkelte borgers ønske.”

Kirkeleddet Altiden koloni borgere guitar
Kirkeleddet Altiden planter blomster borger ansat
Kirkeleddet Altiden skyder bue og pil borger ansat

Borgerne trives og udvikler sig

På Kirkeleddet skaber Altiden et hjem, hvor borgerne trives og mødes med kompetente og engagerede medarbejdere, der giver tryghed og mulighed for udvikling. 

”Vi har fokus på det levede liv, hvor der kommer glimt øjet – ved at støtte op om den enkeltes ressourcer og interesser” forklarer Tina Søgaard.

”Vi tilbyder meningsfulde aktiviteter, beskæftigelse og samvær, som skaber livskvalitet. Borgerne har stor glæde af være en del af fællesskabet på Kirkeleddet. Vi har arbejdet målrettet med, at de kan indgå i fællesskabende aktiviteter. Det betyder bl.a., at der nu er flere borgere, som vælger at tage med på fælles ture end tidligere. Samtidigt med, at der også er mulighed for at komme på ture alene eller i mindre grupper.”

Læs mere: Rikke sætter kvaliteten for borgeren i centrum i sit nye job som tilsynschef

Stor medarbejdertilfredshed og engagement

At Kirkeleddet er et værdsat botilbud, kommer også til udtryk blandt medarbejderne, hvor én særlig ting gør sig gældende – der er flere medarbejdere, der vender tilbage til stedet efter at have været ude og prøve noget andet.

” Jeg ved, at de føler, at arbejdet med borgerne er meningsfuldt, og så har vi et rigtig godt fællesskab og sammenhold her,” fortæller Tina Søgaard.

”Medarbejderne oplever, at hvis de har en god idé, som de kan argumentere for rent fagligt, så er der muligheder for at få ført den ud i livet, og der er rig indflydelse på selve arbejdet, både tilrettelæggelse, indhold og samværet med borgerne. Det betyder rigtig meget at føle sig anerkendt, og blive set og hørt.”

Kontinuitet skaber tryghed

Den nye kontrakt mellem Gribskov kommune og Altiden løber i seks år med mulighed for at forlænge med et år, og det er til stor glæde for ledelse og medarbejdere på Kirkeleddet, at de nu kan fortsætte det gode samarbejde med kommunen.

”Vi arbejder engageret hver dag for at vise, hvad det er, vi kan, og hvad er det, vi gerne vil. Og vi er rigtig stolte over at blive valgt igen som leverandør. Det er en virkelig god følelse, at vi nu kan arbejde videre trygt og roligt og med kontinuitet i den trivsel, vi har for øje for beboerne.”

FAKTA OM KIRKELEDDET
• Kirkeleddet 8
Tilbud med plads til 8 borgere med fysisk handicap, plejekrævende, kørestolsbruger i alderen 20-55 år med omfattende behov for støtte og hjælp.
• Kirkeleddet 6
Tilbud med plads til 8 borgere med autisme og/eller anden udviklingshæmning i alderen 20-42 år med omfattende behov for støtte og hjælp.
• Kirkeleddet 10-20
Ny afdeling med opstart den 1. juni. Her vil blive plads til 6 yngre borgere med autisme eller anden udviklingshæmning med moderat behov for støtte med henblik på på længere sigt at kunne klare sig i egen bolig.