Demens

I Danmark er ca. 87.000 danskere er ramt af en demenssygdom. Overordnet set er demens en samlet betegnelse for, at hjernens intellektuelle funktioner er svækket. Det fører til, at hukommelse og koncentrationsevne svigter. Man har sværere ved at orientere sig, der kan opstå sproglige forstyrrelser, som tit ledsages af forandringer i personlighed og adfærd.

10 symptomer eller tegn på demens

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • Manglende orientering i tid og sted
 • Dårlig eller nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Ting forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personligheden
 • Mangel på initiativ

Ved symptomer er det vigtigt at blive undersøgt.

Kilde: Alzeimer.dk

Fakta om demens

 • Ud af den samlede gruppe af danskere, der lever med en demenssygdom, har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
 • I Danmark konstateres hvert år omkring 8.000 nye tilfælde af demenssygdom.
 • Antallet af danskere over 60 år med demens forventes at vokse til 125-150.000 i 2040.
 • Omkring 400.000 danskere er nære pårørende til et menneske med demenssygdom.
 • Der findes mere en to gange så mange kvinder som mænd med en demenssygdom.
 • Blandt det samlede antal plejehjemsbeboere har 65-85% en demenssygdom.

Kilde: Alzheimer.dk

Årsag til demens

Demens skyldes en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre.

Forskning viser, at demens kan skyldes op mod 200 forskellige sygdomme, og mange andre sygdomme kan give symptomer, som kan minde om demens.

Lev godt med demens

“Det handler om at se det hele menneske”

Gitte Andersen, der har mere end 20 års erfaring med at arbejde med borgere med demens og er leder af Plejecenter Bakkebo og dagcentret Holbohave fortæller, hvordan man støtter mennesker med en demenssygdom i at skabe gode oplevelser lige her og nu.

Altiden Gitte Bakkebo demens portræt