Altidens Hjemmepleje

Altiden tilbyder hjemmehjælp med fokus på kvalitet og borgertilfredshed til borgere i Solrød Kommune. Vi tilbyder praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje.

Frit valg af hjemmepleje

Hvis du er visiteret til hjemmepleje, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra kommunen eller fra en af de private leverandører, som er godkendt af kommunen.

Kvalitet og tryghed

På baggrund af vores årelange erfaring indenfor ældrepleje tilbyder vi professionel service og pleje af høj kvalitet.

Vi stiller krav til vore medarbejdere, og de er udvalgt, så du kan føle dig tryg. De har alle en sundhedsfaglig baggrund og er grundigt oplært i de arbejdsopgaver, de skal udføre.

Kontakt Altidens hjemmepleje

31 37 83 76


Personlig pleje

Personlig pleje er mange ting. Nogle har blot brug for hjælp til at få støttestrømper på eller støtte til et bad, mens andre har brug for hjælp til at få dækket alle pleje- og omsorgsbehov i døgnets timer.
 
Vores medarbejdere er faglærte og dermed uddannet til at løse alle former for personlig pleje. Vi har dygtige hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og assistenter og sygeplejersker.
 
Vi tilstræber, at den hjælp borgeren tilbydes tager udgangspunkt i de rutiner og vaner borgeren er vant til. Vi har løbende en dialog om plejen med borgeren og eventuelle pårørende.

Praktisk bistand

Man har mulighed for at blive visiteret til praktisk bistand i eget hjem, hvis man har svært ved at klare det selv.

Praktisk hjælp kan f.eks. bestå af hjælp til rengøring såsom støvsugning, gulvask m.m., men kan også være hjælp til at bestille varer, ordne post eller privatøkonomi.

Når du har aftalt med visitationen, at det er Altiden, der skal udføre hjælpen, vil du blive kontaktet af én af vores medarbejdere og sammen aftaler I, hvornår den praktiske hjælp skal udføres.

Sygepleje

I Altiden sørger veluddannede og erfarne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter for, at borgerne tilbydes sygepleje af høj faglig kvalitet.

Vi yder f.eks. sårpleje, hjælp til medicinering, pleje af døende i eget hjem, samt støtte og vejledning til den ældre og til pårørende.

Vi yder en sundhedsfremmende og forebyggende indsats til borgerne i kommunerne og er et vigtigt bindeled mellem den ældre, sygehuset, praktiserende læge, de pårørende og socialforvaltningen.


Altiden Hjemmepleje borger medarbejder kaffe snak

Respekt for liv og dagligdag

Det er ikke altid nemt at have nye mennesker i sit hjem. Vi sørger for, at der kommer så få medarbejdere i borgerens hjem som muligt. Vi optræder med respekt for borgerens dagligdag og liv, når vi er på besøg.

Mulighed for tilkøbsydelser

Den hjælp, den enkelte borger er visiteret til af kommunen, kan suppleres med selvbetalte tilkøbsydelser. Det giver mulighed for at supplere hjælpen, hvis der er behov. Kontakt os, hvis du vil høre om mulighederne.

Her finder du alle Altidens Hjemmepleje