Altiden Genoptræning Gribskov

Altiden driver Genoptræning Gribskov for Gribskov Kommune. Centret, der ligger i Helsinge, tilbyder forskellige former for genoptræning, rehabilitering, forløbsprogrammer for kronisk syge borgere og tilbud til sygemeldte borgere.

Individuelle genoptræningsplaner

Ud over genoptræningscentret i Helsinge har Altiden Genoptræning Gribskov tre satellitter med træningstilbud i Gribskov Kommune. Satellitterne er placeret på plejehjemmene Altiden Bakkebo, Altiden Skovsminde, og Helsingegården. Satellitterne betjenes af medarbejdere fra Genoptræningscentret i Helsinge.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister og virksomhedskonsulenter sørger for, at visiterede borgere får lagt en individuel plan for træningsindsatsen.

Genoptræning og rehabilitering

Altiden har gode træningsfaciliteter i rummelige lokaler med tidssvarende træningsudstyr. Genoptræningen og rehabiliteringen foregår enten individuelt, på hold eller i borgerens eget hjem. Tilbuddene er målrettede og kan f.eks. være faldforebyggelse, forbedring af balance, muskelstyrke og kondition eller undervisning i grupper. Der kan også tilbydes træning i daglige gøremål, som f.eks. bad og påklædning, rengøring, indkøb samt træning i at færdes ude og inde.

”At kunne hjælpe et menneske til at kunne selv er en gave”

Forventningsafstemningen og de små og store milepæle er blot nogle af de vigtige ingredienser i et værdifuldt pårørendesamarbejde. Fysioterapeuterne AnneGrete Andreasen og Susan Dobie Pedersen fra Genoptræning Gribskov fortæller om det givtige arbejde med borgeren Anker og hans hustru, Birgitte, og vigtigheden af at inddrage den pårørende.

Altiden Genoptræning Gribskov fysioterapeut træningsredskaber borgere

Her kan du downloade pjecer om tilbud i Genoptræning Gribskov

Information om
Genoptræning Gribskov

Vejledning om træning
ved KOL

Tilbud til pårørende
til apopleksiramte

Tilbud om
smertevejledning

Information om
rehabiliteringsforløb

Oversigt over
tilkøbsydelser

Hvem kan gøre brug af træningscentret?

Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde i Altiden Genoptræning Gribskov, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Vil du arbejde i Genoptræningen Gribskov?

Her fortæller medarbejdere og lederen af Genoptræning Gribskov om det daglige arbejde med borgerne.

Her finder du Altiden Genoptræning Gribskov