Altiden socialområdet

Altiden åbner nyt opholdssted i Kværndrup på Fyn

Altiden opholdssted børn og unge trampolin

Nærværende voksne, et godt forældresamarbejde og fokus på det sociale ungdomsliv. Midt mellem Odense og Svendborg ligger opholdsstedet Altiden Kværndrup i en stor, istandsat 4-længet ejendom i de skønneste omgivelser. Her kan børn og unge, som er præget af omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, ADHD samt autismespektrumforstyrrelser få et trygt, omsorgsfuldt og stabilt hjem med en meningsfuld og udviklende hverdag.

Relationer er altafgørende

På opholdsstedet Altiden Kværndrup vægtes i særlig høj grad barnets/den unges selvstændighed og udvikling i arbejdet med at skabe fundamentet for en stabil skolegang, et aktivt fritidsliv og et trygt pårørendesamarbejde. Ifølge Altidens regionschef for børn og unge, Gitte Bak Rios, er det relationen til de voksne på stedet, som er nøglen til at lykkes med den opgave.

”Vi ved, at det gør en afgørende forskel for anbragte børn og unge, at de mødes af voksne. Og vi bruger netop ordet voksne og ikke pædagoger, fordi der er noget mere varme i ordet voksne. Men altså at de bliver mødt af voksne som med en linedansers præcision kan balancere faglighed og oprigtighed i at ville de her børn og unge. Og vise det ved at stille sig til rådighed som den primære omsorgsperson på alle parametre – og også i den henseende turde give noget af sig selv, ” forklarer Gitte Bak Rios og uddyber:

Altiden socialområdet ung pige smil uden døre

”Igennem tiden har man diskuteret pædagogernes relationer til anbragte børn og unge. Det er et faktum, at de voksne jo kan være væk igen næste måned grundet jobskifte. Men der er heldigvis foretaget undersøgelser blandt tidligere anbragtes oplevelser, der påviser, at de betydningsfulde relationer var afgørende for den anbragte i en periode. Og det kan ingen tage fra dem.”

“Det er utrolig afgørende, at børnene/de unge mærker en oprigtig vilje og lyst til, at de voksne her vil dem det bedste. Og at man som ledelse på stedet her formår at give plads til det, samtidigt med at man holder fokus på den professionelle tilgang.”

Kommer vennerne på besøg?

På opholdsstedet Altiden Kværndrup er der god plads til at lave en masse aktiviteter. Her er bl.a. en boldbane, trampolin, bålplads, shelterplads, kanin/hønsehus, træværksted, knallertværksted, rum til kreativ hygge og en minibiograf. Ligesom der også er flere stuer i ejendommen, som indbyder til kreativitet, spil, samtaler, nærvær og hygge. Alt sammen ting, der bliver brugt i hverdagen. Hvor vi inddrager børnene/de unge, lytter, spørger, viser interesse og går forrest, når der er behov.

”Noget af det vigtigste er at få skabt den sociale sundhed omkring barnet. F.eks. lysten til at komme hjem hertil efter skole, lysten til at blive en del af et aktivt foreningsliv, et fritids-/ungdomsliv, som er så tæt på det andre børn og unge oplever, som ikke er anbragt.” Det fortæller Morten Koch, der er afdelingsleder på Kværndrup og dermed står for den daglige ledelse af stedet.

Altiden Kværndrup opholdssted uden døre kig fra græs til bygning
Altiden Kværndrup opholdssted spil ved spisebord inde døre

”Vi vil virkelig gerne have, at det her er sted, hvor man har lyst til at tage sine venner med hjem fra skole. Og der kan vi bruge alle de aktivitetsmuligheder, vi har på stedet som udgangspunkt til at skabe grundlaget for, at barnet/den unge får lyst til og mod på at gå skridtet ind i det sociale liv.”

“Vi skaber en så hjemlig ramme som muligt – velvidende, at vi aldrig kommer til at erstatte deres familie.”

“Den relation og den tryghed tager tid at opbygge. Men når den er skabt, så skal vi også være klar til at præsentere dem for verden uden for. Og hvis de har brug for at vi er med, så er vi det. Indtil de føler sig klar til at gøre det selv,” forklarer Morten Koch.

Nærværende voksne gør en stor forskel

Undersøgelser viser, at 48% af anbragte børn og unge meget sjældent har legeaftaler eller venner med hjem. Derfor er det i følge Gitte Bak Rios et vigtigt fokuspunkt. At skabe rammerne, som gør, at de har lyst til og får mod på den del af deres børne- og ungdomsliv.

”Det handler om som den voksne at være opmærksom på barnets/den unges behov for hjælp og støtte til at danne relationer,” forklarer hun.

“Ligesom vi gør for vores egne børn, hvor vi støtter dem til at skabe venskaber ved at sikre legeaftaler og det er rart at komme hjem til os. Så er der måske saftevand og en småkage eller noget andet, der gør det rart bare at træde ind i hjemmet. At man som ven på besøg føler sig velkommen og den voksne er nærværende og tryghedsskabende for børnene.”

Læs mere: Faglige metoder og pædagogiske tilgange på opholdsstedet Altiden Kværndrup

Det vigtige samarbejde med forældrene

Samarbejdet med børnenes/ de unges forældre vægtes meget højt på Kværndrup. Vi ved, at relationen til forældrene er afgørende for barnets/den unges trivsel og udvikling, og at alle forældre løfter deres forældrerolle så godt, som det er dem muligt. Men anbragte børn/unge og deres forældrene har oftest brug for støtte til at sikre, at deres relation bliver så tryg som mulig.

Altiden opholdssted børn og unge forældre

”Det er en anden vigtig faktor i en vellykket anbringelse. At vi som primære omsorgspersoner i dagligdagen tør stille os ind og tage ansvaret for forældresamarbejdet og relationen mellem forældre og barn,” forklarer Gitte Bak Rios og tilføjer:

”Børnene kan jo komme med alverdens baggrunde, men de er fundamentalt ekstremt loyale over for deres forældre. Derfor er der brug for, at vi møder dem med, at deres forældre har gjort det bedste, de kunne. Det er ikke altid, at det har været godt nok. Og derfor er de her hos os nu, men forældrene har gjort det bedste, de kunne.

“Hvis man som den voksne her på stedet har det afsæt at stå på i både relationen til børnene og forældrene, så er der en respekt omkring det på trods af, at der kan være foregået rigtig mange ting, som har været barske for barnet/den unge.”

Det svære skifte

Én af de ting, der kan være ekstremt hårdt for børnene/de unge, er at være på hjemmeweekend. Og det kan være svært at vende tilbage til Kværndrup.

”Her er det vigtigt, at det er os, der tager ansvar for at sikre, at samværet bliver både i den mængde. Og den form, som er det bedste for barnet,” siger Gitte Bak Rios.

”Vi kan arbejde rigtig meget med børnene og de unge. Men hvis vi ikke har forældrene og den side af deres liv med, så kan vi simpelthen ikke lykkes. Fordi forældrene vil altid være deres forældre. Så vi skal ind og arbejde med at barnet/den ung ikke føler skam og skyld. Men i stedet acceptere, at det her er nogle livsvilkår, jeg er blevet givet, og det er på plads i mig, så jeg kan håndtere dem – også når jeg skal ud at stå på egne ben.”

Kontakt os for at høre nærmere om ledige pladser
på Kværndrup

ALTIDEN VISITATION
Tlf.: 7196 1248
Mandag – torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-13